ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] จำหน่ายดินผสมปลูก ดินปลูกต้นไม้ ดินนา ดินร่วน ดินผสมใบก้ามปู ดินผสมปุ๋ยคอก ดินผสมขุยไผ่ ส่งทั่วประเทศ

11 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - บางใหญ่ - คนดู 53
รายละเอียด
จำหน่ายดินผสมปลูก ดินปลูกต้นไม้ ดินปุ๋ยคอก ดินใบก้ามปู ดินขุยไผ่ ปริมาณ 6 กิโลกรัม 8 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม
จำหน่ายหน้าดินนา ดินร่วน ดินใช้สำหรับปลูกต้นไม้ ปริมาณ 25 กิโลกรัม
จำหน่ายปุ๋ยคอกขี้วัว แห้งไม่มีกลิ่น ขนาด 12-15 กิโลกรัม
จำหน่ายขุยมะพร้าว บรรจุกระสอบใหญ่

จัดส่งถึงที่ทั่วประเทศ
สนใจติดต่อ 08-9019-5932 / 0-2194-6088
website : www.susiriwat.com
E:mail : siri_support@hotmail.com