ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ศิลปะของความว่างเปล่า Sunyata Art

460 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 638
  • ศิลปะของความว่างเปล่า Sunyata Art รูปที่ 1
รายละเอียด

ศิลปะของความว่างเปล่าช่วยบำรุงล้างความยุ้งเหยิงของสภาพจิตใจเราทำให้เรามีโอกาสรับรู้ตัวตนทีแท้จริงของเรา
(อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นำสู่ อนิมิตนิพพาน อัปณิหิตนิพพานและ สุญญตนิพพาน ซึ่ง สุญญตา คือ ความว่างเปล่า)

Click ที่รูปเพื่อเข้าสู่เวปฯ


Śūnyatā (Sanskrit) holds the semantic

field of "emptiness" and is the noun

form of "Shunya" (Sanskrit) which holds

the semantic field "zero", literally zero "ness".