[ใหม่] สอนภาษาไทยคนต่างชาติ

9 สัปดาห์ ที่แล้ว - ชลบุรี - ศรีราชา - คนดู 91

350 ฿

  • สอนภาษาไทยคนต่างชาติ รูปที่ 1
  • สอนภาษาไทยคนต่างชาติ รูปที่ 2
  • สอนภาษาไทยคนต่างชาติ รูปที่ 3
รายละเอียด

สอนภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ และบริการแปลภาษาอังกฤษ

เรียนสนุก เข้าใจง่าย ใส่ใจการสอน โดยครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เรายึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (leaner-centred)

ทดลองเรียนฟรี... โทร. 085-0933593 (ครูแอม)

สอนแบบกลุ่มและตัวต่อตัว แบบออนไลน์หรือเรียนโดยตรงกับผู้สอนทั้งใน/นอกสถานที่
ราคาเริ่มต้นเพียง 200 บาท/ชั่วโมง/คน

วัน-เวลาเรียน
10.00 - 18.00 เสาร์ – อาทิตย์ เรียนออนไลน์หรือเรียนกับผู้สอนทั้งใน/นอกสถานที่
19.30 - 20.30 จันทร์-พฤหัสฯ เรียนออนไลน์หรือเรียนกับผู้สอนที่บ้าน

เนื้อหาหลักสูตรบ้านครูแอม
คอร์สภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ ป.1-ม.3
ภาษาอังกฤษ เน้นปูพื้นฐานด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง การอ่านทำความเข้าใจ และการสนทนาภาษาอังกฤษสนุกๆ ด้วยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีเกมส์หลากหลายเพื่อให้เด็กได้สนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งการฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบตามระดับชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนการสอบ
ภาษาไทย เน้นความรู้และความเข้าใจด้านหลักภาษา สร้างความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจภาษาไทยในระดับสูงและนิสัยรักการอ่าน พร้อมการฝึกทำข้อสอบตามหลักสูตรแม็ค ซึ่งได้รับความเชื่อถือด้านสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพจากครูผู้สอนภาษาไทย
คณิตศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ตามระดับความสามารถของเด็กๆ เพื่อไปสู่ระดับที่สูงกว่าระดับชั้นเรียนของเด็ก โดยการฝึกทำแบบฝึกหัดที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรโดยทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนำโดยนายแพทย์ทรงพจน์และแพทย์หญิงสุชาดา ตันประเสริฐจากศูนย์พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์นาโน
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ระดับพื้นฐาน เน้นปูพื้นฐานด้านไวยากรณ์ การออกเสียงที่ถูกต้อง การพูดและเขียนโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ และการแปลภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นใจ โดยอ้างอิงหลักสูตรม.ออกฟอร์ด
คอร์สภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติระดับพื้นฐาน-ระดับสูง เน้นการใช้ภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติ และถูกต้องเสมือนกับคนไทย นักเรียนจะสามารถเข้าใจโครงสร้างประโยคพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ภาษาอย่างคนไทยในการพูดและการเขียนอย่างถูกต้อง โดยครูจะฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการพูด การอ่านและการเขียนโดยการจำลองสถานการณ์ต่างๆ และการนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและสร้างความมั่นใจ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและการพักอาศัยในประเทศไทยอย่างมีความสุข โดยอ้างอิงหลักสูตรและรูปแบบการสอนจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมสุมา (Sumaa Language and Culture Institute)

คอร์สติวเตอร์หรืออื่นๆ ตามความต้องการของผู้เรียน อาทิ
- หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการฝึกทักษะการเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร English Grammar เน้นให้ความรู้และความเข้าใจด้านหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการพูด เขียนและแปลภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงหลักสูตรดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์
- ติวเตอร์เตรียมสอบต่างๆ เช่น ONET TOEIC เน้นฝึกทำข้อสอบและเทคนิคในการเดาข้อสอบ

ระบบการเรียนของเรา
 เริ่มเรียนจากระดับที่เหมาะสม ครูจะวิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นในการเรียนที่เหมาะสมแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการทำแบบทดสอบประเมินความรู้ หรือการทดลองเรียนฟรี เพื่อรู้และเข้าใจระดับนักเรียนก่อนเริ่มเรียน
 ระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวและการเรียนที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของนักเรียน โดยการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (learner-centred) ซึ่งนักเรียนจะรู้สึกรักและสนุกกับการเรียนที่”บ้านครูแอม”
 ครูจะทบทวนเนื้อหาก่อนและหลังการเรียนแต่ละบทเรียน เพื่อนักเรียนมีความต่อเนื่องในการเรียนทุกครั้ง ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น
 หลังจากเรียนจบแต่ละบทเรียน นักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยครูจะคอยให้คำแนะนำนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 คอร์สสำหรับนักเรียนป.1-ม.3 จะมีการฝึกทำแบบฝึกหัด และติวเนื้อหาก่อนสอบจริง ทำให้นักเรียนมั่นใจในการสอบและทำคะแนนสอบได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน
 เวลาเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ อาทิ
- เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารการบริหาร เอกสารการจัดการ เอกสารการเงิน เอกสารการตลาด เอกสารการบัญชี เอกสารวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ รวมถึงเอกสารทางราชการต่างๆ
- รับแปลจดหมายรับรองต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

เริ่มต้นที่ 500 บาท/1 แผ่น A4 (350 คำ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อครูแอม
โทร. 085-0933593 หรือ email:pkruamm@yahoo.com
Line ID: Baan KruAmm

ประวัติผู้สอน:
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน วิชาโทภาษาอังกฤษ ที่ ม. รามคำแหง กรุงเทพฯ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ที่ ม.บูรพา ชลบุรี
ใบรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น AUA, ECC, WSE
ใบรับรองการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติจากสถาบันสอนภาษาศุมา
ประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่างชาติมากกว่า 20 ปี
ครูอิสระมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
นักแปลอิสระ มีประสบการณ์ด้านการแปลงานวิจัย และ เอกสารราชการต่างๆ มากกว่า 10 ปี
เจ้าของเพจ: ThaiEngtutor
https://www.facebook.com/ThaiEngtutor

ที่ปรึกษาหลักสูตร: อาจารย์ฉวีวรรณ พินิจ ปริญญาโทด้านการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา

Baan Kruu Amm Language Academy
Fun & Easy Thai Learning by experienced teacher for 10+ years and Thai teacher certify by Sumaa Language and Culture Institute

Thai Language Course
At Baan Kru Amm Language Academy, we make it easy and fun to learn Thai. The course is intended to get you a kick-start living here in Thailand. You will learn the basic skills needed to get by in Thailand in a short period with my experienced Thai teacher who specializes in teaching Thai language to foreigners and realizes learner-centred.

Let’s call 085-0933593 (Kru Amm) for Free Trial Course before application now!

We serve Thai language course for classroom and external places.

Tuition Fee for Group Class (2-4 students per class)
Basic Level: 350 baht/hour/person
Intermediate Level: 400 baht/hour/person
Advance Level: 450 baht/hour/person

Remark: The price is excluded text books and travel cost.

Service Time:
10.00 A.M. – 06.00 P.M. Saturday - Sunday @ KruAmm's House near Saint-Paul Convent School, Robinson/Central Sriracha, Tukcom in Sriracha, Chonburi.
07.30 P.M. - 08.30 P.M. Monday – Friday @ KruAmm's House or Online.

Details:
- I teach a Thai language and Thai Culture among reading, speaking, listening and writing from elementary to advance level so that our students can communicate and understand Thai people in daily life and business correctly.
- My lessons are flexible, fun, diverse, and interesting to meet your specific needs and guarantee your success on many activities and the experienced teacher.
- Students can adjust the lessons as your need.
- I have multi-choices that students can choose the suitable study channel and time you require such as in class, external class or via skype.

Course Outline:
Basic Speaking and Listening
1. Thai alphabets, tones and vowels pronunciation.
2. Dialogues in situations met in daily life.
3. Making simple sentences correctly.
4. Talking about yourself and expressing your needs.
5. Tour in Chonburi or nearest area.

Intermediate Speaking and Listening
1. Talking about yourself, expressing your needs and negotiating
2. Thai social rules of communication.
3. Thai culture, manner, values and belief.
4. Listening from simple conversations and short articles.
5. Listening from conversations, songs and articles.
6. Tour in Chonburi or nearest area.

Advance Speaking and Listening
1. Dialogues in formal situations met in business life.
2. Presentation in business skill
3. Listening and response from business conversations
4. Give opinion from listening to media
5. Characteristics of language used in different kinds of the media.
6. The styles of Thai TV channels.
7. Sets of formal vocabulary used in news both for TV and radio.
8. Catching up with the speed from broadcasts
9. Tour in Chonburi or nearest area.

Basic Reading and Writing
1. Characteristics of Thai written language.
2. Thai reading and writing system.
3. Signs and simple sentences written in Thai.
4. Comparison Thai people pronunciation and writing with foreign languages.
5. Reading and writing Thai words and sentences correctly.
6. Writing simple sentence correctly

Intermediate Reading and Writing Thai
1. Making short paragraphs in various topics.
2. Discussion on the short stories that students have read.
3. Writing communicative short paragraphs.
4. Basic Reading Comprehension.
5. Reading short paragraphs in various topics.
6. Answers to questions from what one have read in Thai.
7. Writing compound sentences correctly.

Advance Reading Comprehension and Writing Sentences
1. Reading Thai fluently in a faster speed and with correct pronunciation.
2. Reading characteristics of articles and news written in Thai.
3. Reading short articles and news in various topics.
4. Discussion on what students have read in Thai.
5. Writing complex sentences correctly
6. Writing communicative longer paragraphs.
7. Reading various news and giving some opinions.
8. Writing essays and letters.

Contact: KruAmm
Sriracha Lake Side Village, Sriracha Chonburi or the Living Condo in Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong
Tel. 085-0933593
Line ID: Baan KruAmm
Email: Pkruamm@yahoo.com

Teacher profile:
B.A., a minor in English at Ramkhamhaeng University
MBA at Burapha University
Certificated by many well-known language institutions i.e. WSE, AUA, ECC
Certificate of the Teaching Thai to Foreigner Training at Sumaa Language and Culture Institute
Work at international company for more 20 years
Freeland part-time teacher for more 10 years
Freeland part-time Translator (English to Thai) for more 10 years
FB Page Owner: KhruuAmm, visit here https://www.facebook.com/KhruuAmm

Advisor: Teacher Saweewan Phinit, Master degree of Education Program in Educational Administration