ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รับเหมาก่อสร้าง บ้าน, อาคาร, โรงงาน, หอพัก และอาคารอื่นๆ บนที่ดินของท่าน, ต่อเติมและปรับปรุง

439 สัปดาห์ ที่แล้ว - สมุทรปราการ - คนดู 192
  • รับเหมาก่อสร้าง บ้าน, อาคาร, โรงงาน, หอพัก และอาคารอื่นๆ บนที่ดินของท่าน, ต่อเติมและปรับปรุง รูปที่ 1
รายละเอียด


บริการของเรา :-

งานสถาปัตยกรรมหลัก
- ออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก
- วางผัง
- วิเคราะห์โครงการ
- เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
- กำหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิคของ
งานสถาปัตยกรรม
- เขียนภาพทัศนียภาพ
- ทำแบบหุ่นจำลอง

งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์
- ออกแบบตกแต่งภายใน
- ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
- เขียนแบบงานตกแต่งภายใน
- เขียนแบบงานเฟอร์นิเจอร์
- กำหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิคของ
งานตกแต่งภายในและงานเฟอร์นิเจอร์
- เขียนภาพทัศนียภาพ

งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- ออกแบบและคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ออกแบบและคำนวณโครงสร้างเหล็ก
- ออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้
- เขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
- กำหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิคของ
งานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานวิศวกรรมโยธา
- ออกแบบและคำนวณงานถนน
- ออกแบบและคำนวณงานสะพาน
- เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธา
- กำหนดรายละเอียดทางด้านเทคนิคของ
งานวิศวกรรมโยธา

งานรับเหมาตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์
- ผลิตและติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ แบบลอยตัว
หรือ แบบติดตั้งในที่
- ควบคุมงาน
- จัดเตรียมเอกสารและแบบต่างๆ

งานด้านรับเหมาก่อสร้าง
- รับเหมาก่อสร้าง บ้าน, อาคาร และโรง
งาน บนที่ดินของท่าน
- ออกแบบพร้อมดำเนินการก่อสร้าง
(Turnkey Management Project)
- ต่อเติม และ ซ่อมแซม
- ควบคุมงานก่อสร้าง
- จัดเตรียมเอกสารและแบบต่างๆ
- ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- ขออนุญาตติดตั้งระบบสาธารณูปโภค

รับประกันผลงานหลังการก่อสร้าง

ติดต่อ โทร 081-8041911, โทรสาร 02-7593058 ( อัตโนมัติ )
E - Mail Adress :- sp_engcon@yahoo.com