ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] โฮลซอล เจาะเหล็ก 13 mm.Rabbit รุ่น HSS E TYPE (เลื่อยเจาะรูกลม)Holesaw

29 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - ลำลูกกา - คนดู 22

115 ฿

  • โฮลซอล เจาะเหล็ก 13 mm.Rabbit รุ่น HSS E TYPE (เลื่อยเจาะรูกลม)Holesaw รูปที่ 1
รายละเอียด
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 13 mm / 1/2" ) ตัวละ 115 บาท น.น. 60 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 16 mm / 5/8" ) ตัวละ 115 บาท น.น. 70 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 19 mm / 3/4" ) ตัวละ 120 บาท น.น. 65 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 20 mm / 3/4" ) ตัวละ 120 บาท น.น. 70 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 21 mm / 13/16" ) ตัวละ 130 บาท น.น. 70 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 22 mm / 7/8" ) ตัวละ 130 บาท น.น. 70 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 25 mm / 1" ) ตัวละ 150 บาท น.น. 80 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 26 mm / 1" ) ตัวละ 160 บาท น.น. 80 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 27 mm / 1.1/16" ) ตัวละ 160 บาท น.น. 90 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 28 mm / 1.1/8" ) ตัวละ 170 บาท น.น. 90 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 30 mm / 1.3/16" ) ตัวละ 180 บาท น.น. 90 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 32 mm / 1.1/4" ) ตัวละ 190 บาท น.น. 100 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 33 mm / 1.5/16" ) ตัวละ 200 บาท น.น. 100 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 34 mm / 1.3/8" ) ตัวละ 200 บาท น.น. 110 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 35 mm / 1.3/8" ) ตัวละ 210 บาท น.น. 120 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 38 mm / 1.1/2" ) ตัวละ 230 บาท น.น. 130 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 40 mm / 1.9/16" ) ตัวละ 240 บาท น.น.130 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 41 mm / 1.5/8" ) ตัวละ 240 บาท น.น. 140 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 43 mm / 1.1/8" ) ตัวละ 250 บาท น.น. 170 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 45 mm / 1.11/16" ) ตัวละ 270 บาท น.น. 150 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 48 mm / 1.7/8" ) ตัวละ 280 บาท น.น. 150 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 51 mm / 2" ) ตัวละ 300 บาท น.น. 160 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 54 mm / 2.1/8" ) ตัวละ 320 บาท น.น. 200 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 58 mm / 2.5/16" ) ตัวละ 340 บาท น.น. 260 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 60 mm / 2.3/8" ) ตัวละ 360 บาท น.น. 210 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 64 mm / 2.1/2" ) ตัวละ 380 บาท น.น. 300 กรัม
* โฮลซอเจาะเหล็ก ขนาด ( 75 mm / 3" ) ตัวละ 510 บาท น.น. 290 กรัม
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งครับ