ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

33 สัปดาห์ ที่แล้ว - พระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา - คนดู 36
รายละเอียด
อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไว้เลือกสถานที่ สร้างความเสียหายให้กับสุขภาพ รางการ ทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งชีวิต ซึ่งในแต่ละปีจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมาย สูงสุดจนติดอันดับที่ 3 ของสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้หมดความกังวลในเรื่องตามๆ ด้วยความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทุกประเภท เป็นหลักประกันให้คุณและครอบครัว สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ด้วยความคุ้มครองดังนี้

1. คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 500,000 บาท
2. คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพสูงสุดถึง 500,000 บาท
3. เพิ่มความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์(เช่น วันสงกรานต์ , วันปีใหม่ , วันเข้าพรรษา และวันอื่นๆอีก 13 วัน) สูงสุด 500,000 บาท
4. เพิ่มความคุ้มครอง การสูญเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็น 500,000 บาท
5. กรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเล็ก เช่น หกล้ม , มีดบาด หรือใหญ่ถึงขั้นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่เกิน ที่กำหนดไว้ (35,000 บาทถึง 100,000 บาท ตามขั้นอาชีพและแผนประกัน) ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย กับโครงพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

ตัวอย่างขั้นอาชีพต่าง
ขั้นอาชีพ 1 ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล บุรุษพยาบาล
ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ แม่บ้าน ช่างเสริมสวย เจ้าของกิจการร้านขายทอง,
ขายยา, ภัตตาคาร, สนามกอล์ฟ, ปั๊มน้ำมัน สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ เป็นต้น
ขั้นอาชีพ 2 เจ้าของกิจการร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถยนต์ โรงกลึง ปะยาง เจ้าของนา,
สวน, ไร่, ฟาร์ม พนักงานทำความสะอาด สัตวแพทย์ ยามไม่พกอาวุธ คนขัยรถบรรทุกเล็กส่งของ
หัวหน้าคนงาน ช่างสี, ไม้, ปูน ปฏิมากรภาพผนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร
เป็นต้น
ขั้นอาชีพ 3 อาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า, กลึง, ปั๊มโลหะ กรรมกร คนงานก่อสร้าง คนขับรถเครน ไต้ก๋งเรือ เป็นต้น

หากมีความต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สูงขึ้น หรือต้องการความคุ้มครองอย่างอื่นเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 094-5426619 , 084-1442871
E-mail : konpakanpai@gmail.com
Line ID : konpakanpai
Facebook : www.facebook.com/konpakanpai
Website : http://www.konpakanpai.com/webpage/insure/pa/ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล.html
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเลขที่ 4901052918