ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] วางแผนเกษียณอายุการทำงานให้มีความสุข ด้วยโครงการ “เกษียณมั่นคง” และ “เกษียณสุขใจ” กับคนประกันภัย

34 สัปดาห์ ที่แล้ว - พระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา - คนดู 41
รายละเอียด
คนวัยทำงานหลายๆคน เริ่มกังวลถึงวัยเกษียณอายุจากการทำงาน จะสามารถมีวิถีชีวิตได้เหมือนในปัจจุบันหรือไม่ เมื่อย้อนกลับมามองถึงเงินเก็บในตอนนี้แล้วยิ่งทำให้ไม่มั่นใจมากขึ้น ว่าจะเพียงพอต่อจ่ายตลอดในช่วงชีวิตวัยหลังเกษียณหรือไม่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจในว่าหลังเกษียณแล้วจะยังมีวิถีชีวิตได้เหมือนเดิม ดังนั้นการหาแหล่งรานได้ได้ไว้ใช้ยามเกษียณเพิ่มเติม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ประกันชีวิตแบบบำนาญ จัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าหลังเกษียณจะมีเงินใช้อย่างแน่นอนอีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองชีวิตเพื่อคนข้างหลังอีกด้วย

### โครงการเกษียณมั่นคง สามารถตอบโจทย์เรื่องการเกษียณได้เป็นอย่างดี โดยมีจุดเด่นคือ

1. มีรายได้อย่างแน่นอน และสม่ำเสมอหลังเกษียณ มีการจ่ายเงินคืน เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณเมื่อตั้งแต่อายุครบ 60 ปี โดยจะได้รับเป็นเงินรายปี ปีละ 50,000 บาท จนถึงอายุครบ 85 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่า อย่างน้อยก็มีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณไปจนถึงอายุไม่ต่ำกว่า 85 ปีแน่นอน
2. ความคุ้มครองชีวิต โครงการเกษียณมั่นคงนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำประกันว่าจะมีเงินใช้จ่ายในยามเกษียณ ยังสร้างความอุ่นใจว่าได้รับความคุ้มครองชีวิต โดยหากเสียชีวิตก่อนเริ่มรับเงินบำนาญ หรือระหว่างรับเงินบำนาญ ทายาทหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับ ทุนประกัน 500,00 – 1,000,000 บาท หรือเงินบำนาญที่ยังจ่ายไม่ครบ
3. ลดหย่อนภาษี สำหรับสิทธิประโยชน์นั้น สามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมได้อีก 21,500 – 196,500 บาท (แล้วแต่เบี้ยประกันที่ชำระ)
4. สามารถซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพเพิ่มเติมได้จนถึงอายุ 80 ปี เพื่อสร้างความอุ่นใจในเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพยามเกษียณ

### โครงการเกษียณสุขใจ สำหรับผู้ที่ต้องการมีสภาพคล่องบางส่วนก่อนเกษียณ หรือผู้ที่ต้องการเกษียณก่อนอายุครบ 60 ปี โดยมีจุดเด่นคือ

1. มีรายได้อย่างแน่นอน และสม่ำเสมอหลังเกษียณเช่นกัน โดยมีการจ่ายเงินคืน เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณเมื่อตั้งแต่ปีที่ 21 ปี นับแต่วันเริ่มโครงการ โดยจะได้รับเป็นเงินรายปี ปีละ 50,000 บาท ตั้งแต่ปีที่ 22 – 41 และปีที่ 42 ได้รับเงินก้อนอีก 1,050,000 บาท ทำให้มั่นใจได้ว่า หากยังมีอายุยืนยาวต่อไปหลังจบโครงการ ยังจะมีเงินไว้ใช้จ่ายต่ออีกแน่นอน
2. เพิ่มสภาพคล่องก่อนรับเงินเกษียณ ด้วยเงินคืนระหว่างที่ชำระเบี้ย ทุกๆ 3 ปี ปีละ 25,000 บาท
3. ความคุ้มครองชีวิต โครงการเกษียณมั่นคงนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำประกันว่าจะมีเงินใช้จ่ายในยามเกษียณแล้ว ยังสร้างความอุ่นใจว่าได้รับความคุ้มครองชีวิต โดยหากเสียชีวิตก่อนเริ่มรับเงินเกษียณ หรือระหว่างรับเงินเกษียณ หรือผู้รับประโยชน์จะได้รับ ทุนประกันเริ่มต้น 500,00 บาท และเพิ่มขึ้นทุกปีสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
4. ลดหย่อนภาษี สำหรับสิทธิประโยชน์นั้น สามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมได้อีก 55,050 – 62,770 บาท (แล้วแต่เบี้ยประกันที่ชำระ)
5. สามารถซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพเพิ่มเติมได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปี เพื่อสร้างความอุ่นใจในปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

หากมีความต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สูงขึ้น หรือต้องการความคุ้มครองอย่างอื่นเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 094-5426619
E-mail : konpakanpai@gmail.com
Line id : konpakanpai
Facebook : www.facebook.com/konpakanpai
Website : http://www.konpakanpai.com/ประกันชีวิตกับกองทุนเพื่อการเกษียณ.html
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเลขที่ 4901052918