ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา SOHO-PBX รุ่น SV108 ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา SOHO-PBX รุ่น SV108 lines in x 8 Extensions

119 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตจตุจักร - คนดู 49
รายละเอียด

• ตู้สาขารองรับสายภายนอก 1 สายสัญญาณ

• ตู้สาขารองรับสายภายใน 8 สายสัญญาณ

• ตู้สาขาโทรศัพท์มีระบบตอบรับอัตโนมัติได้

• ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถบันทึกเสียงตอบรับเข้าไปได้

• รองรับการเขียนระบบควบคุมโปรแกรมจากภายนอกได้