[ใหม่] HOT นักวิชาการสุขาภิบาล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

298 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - นาเชือก - คนดู 21

399 ฿

  • HOT นักวิชาการสุขาภิบาล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ รูปที่ 1
รายละเอียด
1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
5 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบงานสาธารณสุขชุมชน
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
8 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบอนามัยสิ่งแวดล้อม
11 แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
MP3 พรบ ท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ 0981515966