ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา SOHO-PBX รุ่น CV208 Telephone Switch PABX Phone System SV208

118 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตจตุจักร - คนดู 44
รายละเอียด

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของตู้สาขาโทรศัพท์

• ตู้สาขารองรับสายสัญญาณโทรศัพท์ภายนอก 1 สายสัญญาณ

• รองรับสายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน 8 สายสัญญาณ

• เบอร์ภายในที่เปิด ‘do not disturb’ จะไม่มีเสียงดัง

• ตู้สาขาโทรศัพท์กำหนดเสียงเรียกเข้าได้

• ขนาดของตู้สาขาโทรศัพท์ 42 x 32 x 10 ซม.

• ตู้สาขาโทรศัพท์ใช้ไฟ AC 100-240V

• รองรับการเขียนโปรแกรมระยะไกล

• ตู้สาขาโทรศัพท์มีรหัสผ่านสำหรับเข้าตั้งค่าระบบ

• ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถโทรหากันภายในได้อิสระ

• ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติได้

• มีหน่วยความจำ ป้องกันเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ

• ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถควบคุมระยะเวลาการโทร

• มีระบบเสียงตอบรับ โดยผู้ที่โทรเข้า จะได้ยินเสียงตอบรับ

• สามารถทำการเชื่อมเสียงจากผู้โทรภายนอกและภายในได้ 2 คู่สายเพื่อทำ Conference cal

• ตู้สาขาสามารถบันทึก เพิ่มเสียงรอสายในระบบได้

• สามารถตั้งให้รอสาย หรือโอนจากเบอร์ต่อภายในไปยังเบอร์ต่ออื่นๆ ได้