ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] บริการจัดสัมนา กิจกรมมต่างๆในเชิงพัฒนาบุคคลากร

105 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - คลองหลวง - คนดู 29
  • บริการจัดสัมนา กิจกรมมต่างๆในเชิงพัฒนาบุคคลากร รูปที่ 1
รายละเอียด
ภาพรวม : ปัจจุบันโลกเราเจอกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว(Volatile) มีความไม่แน่นอน(Uncertain) สลับซับซ้อน (Complex) และคลุมเคลือ (Ambigious) หรือ "VUCA" ตามแบบของ เควิน โรเบิร์ตส์ นอกจากนั้นยังเกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง กิจกรรมต่างๆ กระจายตัวในแนวราบอย่างอิสระ(laissez fair) ฯลฯ ยากที่จะทำนายอนาคตได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามในยุคนี้เรามีทางเลือกมากขึ้น ทั้งยังต้องตัดสินใจภายใต้เวลาที่จำกัดท่ามกลางข้อมูลข่าวสารมากมาย ซึ่งเป็นสภาวะที่มีทั้งโอกาสและเป็นภัยคุกคาม (Change : Opportunity & Threat)

เป้าหมาย : "การอยู่รอด" ขององค์กรเหมือนกับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติคือ ไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว หากต้องพึ่งพาอาศัยกัน และมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา(evolution) ในองค์กรจึงเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการไว้วางใจ(culture of trust)และวัฒนธรรแห่งการเปลี่ยนแปลง(culture of change) เพื่อหาทางออกในที่สุด ในรูปของการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม กระบวนการดังกล่าวจะค่อยเป็นค่อยไป ในลักษณะลองผิดลองถูก(trial&error) อะไรที่ใช้ไม่ได้จะถูกทิ้งไปและหาแนวทางใหม่ทันที (Survive : variation & selection)