ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] -*-คู่มือสอบ แนวข้อสอบ รัฐสภา 2553 จาก SHEETRAM.COM

501 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 287
  • -*-คู่มือสอบ แนวข้อสอบ รัฐสภา 2553 จาก SHEETRAM.COM รูปที่ 1
รายละเอียด

WWW.SHEETRAM.com ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบ การเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ
ม.รามคำแหง หนังสือ คู่มือ แนวข้อสอบ VCD ติว เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการจัดส่งข่าวสมัครงานราชการ ฟรี
สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080 , 02-514-1422  Fax : 0-2718-6528
(ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )


รัฐสภา  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 9 ตำแหน่ง 65 อัตรา ประจำปี 2553 <รับออนไลน์> (19 เม.ย.-6 พ.ค.53)
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  http://www.sheetram.com/main/job_detail.php?id=4865

คูู่่มือสอบ แนวข้อสอบ รัฐสภา 2553

1. รหัส NK132 แนวข้อสอบกว่า 500 ข้ออธิบายคำตอบทุกข้อ รัฐสภา ปี 53 (ภาค ก.) ข้าราชการสามัญ ระดับ 1-3 ทุกตำแหน่งต้องสอบ (NK)  ราคาพิเศษ 140 บาท
แนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ รัฐสภา ปี 53 (ภาค ก.) ข้าราชการสามัญ ระดับ 1-3
ทุกตำแหน่งต้องสอบ ตรงตามแน้วข้อสอบปีล่าสุด อธิบายคำตอบทุกข้อด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่าย
 สารบัญ
ตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปแบบต่างๆ      
วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                        
แบบที่ 1  ระบบงานรัฐสภา และการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา    
 1.1 ความรอบรู้เกี่ยวกับรัฐสภา    
     1.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา     
 1.3 พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา    
 1.4  กฎ ก.ร. ที่สำคัญ   
แบบที่ 2  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551  
แบบที่ 3  ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551  
แบบที่ 4  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
แบบที่ 5  ความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง 
 เศรษฐกิจ หรือสังคม 
วิชาภาษาไทย                                                                                                
แบบที่ 1  การสะกดคำ   แบบที่ 2  การใช้สำนวนไทย  
แบบที่ 3  หาคำที่มีความหมายเหมือนหรือตรงกันข้าม  
แบบที่ 4-5  การอธิบายคำ  การหาคำไม่เข้าพวก   แบบที่ 6  เติมคำในช่องว่าง  
แบบที่ 7  การใช้คำรัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา  
แบบที่ 8  เรียงลำดับข้อความ   แบบที่ 9  ตอบคำถามจากบทความ  
แบบที่ 10  การสรุปความ/ตีความจากข้อความ  
แบบที่ 11-12  การเขียนเรียงความ  การย่อความ  
โจทย์ข้อสอบ                                                                                                             
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551  
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
จัดทำโดย ชมรมนักวิชาการคุณภาพ
 
  
2. รหัส NV209  รวมข้อสอบ 500 ข้อ ภาค ก. ระดับ 3 (ใหม่ล่าสุด) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ (NV)  ราคาพิเศษ 165 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ตรงตามหลักสูตรคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2553
ประกอบด้วย
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551
+ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551
+ ระบบงานของรัฐสภาและการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
+ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
+ กฎ ก.ร.
+ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
+ การหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
+ วิชาภาษาไทย
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ
  
3. รหัส NV211  รวมข้อสอบ 400 ข้อ ภาค ก. ระดับ 1-2 (ใหม่ล่าสุด) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ (NV)   ราคาพิเศษ 135 บาท
รวมข้อสอบ 400 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ตรงตามหลักสูตรคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2553
ประกอบด้วย
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551
+ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551
+ ระบบงานของรัฐสภาและการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
+ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
+ กฎ ก.ร.
+ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
+ การหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
+ วิชาภาษาไทย
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ
  
4. รหัส NK130  คู่มือเตรียมสอบ รัฐสภา ปี 53 (ภาค ก.) ข้าราชการสามัญ ระดับ 1-3 ทุกตำแหน่งต้องสอบ วิชากฏหมาย กฏข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา (NK)   ราคาพิเศษ 140 บาท
วิชากฏหมาย กฏข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา
เนื้อหาใหม่ ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่าย
สรุปประเด็นและสาระสำคัญ      
วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล/ความสามารถทั่วไป                        
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550     
-  ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551   
-  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551   
-  พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518  
-  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518  
-  กฎ ก.ร.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2547                                
-  กฎ ก.ร. ฉบับที่ 14 ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ                           
-  กฎ ก.ร. ฉบับที่ 12 ว่าด้วยอำนาจในการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน              
   หรือลดขั้นเงินเดือน
จัดทำโดย ชมรมนักวิชาการคุณภาพ
 
5. รหัส PK226 เจาะข้อสอบรัฐสภา 1-3 (PK)  ราคาพิเศษ 220 บาท
แนวข้อสอบประกอบด้วย
+ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาและการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
- ระบบงานของรัรฐสภาและการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
- พระราชบัญญัติระเบียบชข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา
- กฎ ก.ร.
 - กฎ ก.ร. ฉบับที่ 14  ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
 - กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรืองดขั้นเงินเดือน
 - กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- รัรฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ทาใงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ภ่าควิชาภาษาไทย
- บทที่ 1 บทนำ  - บทที่ 2 การสรุปความและตีความ - บทที่ 3 การอ่านและทำความเข้าใจบทความสั้น
- บทที่ 4 การอ่านและทำความเข้าใจบทความยาว  - บทที่ 5 การเรียงข้อความ  - บทที่ 6 การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
- บทที่ 7 ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ
  
6. รหัส PK225  คู่มือเตรียมสอบ รัฐสภา 1-3 (PK)  ราคาพิเศษ 200 บาท
ประกอบด้วย
+ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาและการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
- ระบบงานของรัรฐสภาและการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
- พระราชบัญญัติระเบียบชข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา
- กฎ ก.ร.
 - กฎ ก.ร. ฉบับที่ 14  ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
 - กฎ ก.ร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรืองดขั้นเงินเดือน
 - กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- รัรฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ทาใงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ภาควิชาภาษาไทย
- บทที่ 1 บทนำ  - บทที่ 2 การสรุปความและตีความ  - บทที่ 3 การอ่านและทำความเข้าใจบทความสั้น  - บทที่ 4 การอ่านและทำความเข้าใจบทความยาว
- บทที่ 5 การเรียงข้อความ  - บทที่ 6 การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ  - บทที่ 7 ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ
 
7. รหัส GB291  คู่มือเตรียมสอบรัฐสภา ความรู้ความสามารถทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ(GB)  ราคาพิเศษ 200 บาท
หลักสูตรการสอบ
วิชาความสามารถทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
- พระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายรัฐสภา
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา
- กฎ ก.ร.
- ความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
วิชาภาษาไทย
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา การสรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ หรือประโยค หรือข้อความสั้น ๆ
การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา หรือการเขียนเรียงความ
รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง
 
8. รหัส BP261  รัฐสภา ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ  ราคาพิเศษ 120 บาท
ฉบับใหม่ล่าสุด
เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่าพร้อมอธิบายคำตอบ
ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
สรุปเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่
วิเคราะห์ข้อสอบที่เคยออกสอบ
เจาะลึกข้อสอบตามข้อมูลใหม่
ใช้อ่านทบทวนก่อนเข้าห้องสอบ
รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา
 
9. รหัส NV208 คู่มือสอบ นิติกร 3 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ใหม่ล่าสุดปี 53) (NV)  ราคาพิเศษ 165 บาท
รวมเนื้อหาภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พร้อมแนวข้อสอบอัตนัย ตรงตามหลักสูตรคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประจำปี 2553
ประกอบด้วย
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ กฎหมายมหาชน
+ กฎหมายเอกชน
+ กฎหมายระหว่างประเทศ
+ การยกร่างกฏปมาย
+ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ
+ การวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
+ แนวข้อสอบนิติกร 3 รัฐสภา ประจำปี 2553
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

คูู่่มือสอบ แนวข้อสอบ รัฐสภา 2553 จาก SHEETRAM.COM ยังมีอีกดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มที่  http://www.sheetram.com/main/products.php?op=1&gid=66

นอกจากนี้ยังจำหน่ายคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจ
ทหาร นายสิบตำรวจ นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เตรียมทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ.
เทศบาล ข้าราชการ กทม. ปปส. สตง. กปภ. ราชทัณฑ์ รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร
กรมการพัฒนาชุมชน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม กปน. กปภ. กฟผ. ฯลฯ

สั่งสินค้า ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน !!
บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาท
สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  02-514-1422  Fax : 0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )tag : คู่มือสอบรัฐสภา เตรียมสอบรัฐสภา รัฐสภา แนวข้อสอบรัฐสภา ข้อสอบรัฐสภา ติวสอบรัฐสภา