[ใหม่] รับปรึกษาผลงานคศ.3

44 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตลาดพร้าว - คนดู 8,465
รายละเอียด
รับปรึกษาทำผลงานคศ.3 ประกอบด้วย นวัตกรรมทางการศึกษา,วิจัย 5 บท,แผนการจัดการเรียนรู้ (มีไฟล์งานครบชุดราคากันเอง)ส่งให้เป็นไฟล์งานท่านสามารถนำไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้เองให้เข้ากับบริบทของท่าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบนวัตกรรม เช่น ชุดการสอน,ชุดกิจกรรม,แบบฝึกทักษะ,หนังสือส่งเสริมการอ่าน,เอกสารประกอบการเรียนการสอน,ฯลฯ โทรมาปรึกษาก่อนนะคะ มีตัวอย่างงานให้ดูค่ะ
ก่อนตัดสินใจ สนใจติดต่อ line ไอดี = jukjun77 เ-บอร์โทร095-4594715 รานี มาธรรม