[ใหม่] หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0

6 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - ปากเกร็ด - คนดู 54

8,500 ฿

  • หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0 รูปที่ 1
  • หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0 รูปที่ 2
  • หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0 รูปที่ 3
  • หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0 รูปที่ 4
  • หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0 รูปที่ 5
รายละเอียด
หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจติดตั้งและเตรียมสอบการคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco โดยเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการทำงานของระบบเครือข่ายอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพการทำงานเบื้องหลังของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์ Cisco เช่น Switch และ Router ได้อย่างเข้าใจ เช่น เรียนรู้การทำงานของโปรโตคอล TCP/IP, แบบอ้างอิงมาตรฐาน OSI Model, IP Address, IP Routing รวมถึงการคอนฟิก VLAN, การ Routing, Wireless LAN, NAT และ Frame Relay

หลักสูตรนี้จะเน้นเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ให้ผู้เรียนได้ทดลองทำจริงผ่านทางโปรแกรม Simulation เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงภาพรวมของการคอนฟิก Switch, Router และอุปกรณ์ อื่นๆ ของ Cisco ได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อนำไปปฎิบัติก็สามารถทำได้จริง และสามารถนำความรู้นำไปใช้เตรียมสอบใบประกาศนียบัตร (Certification) ระดับ CCNA ของ Cisco ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น