ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] จำหน่ายระบบเครื่องสแกนนิ้ว X8

6 ชม. ที่แล้ว - ปทุมธานี - ลำลูกกา - คนดู 24

9,800 ฿

  • จำหน่ายระบบเครื่องสแกนนิ้ว  X8 รูปที่ 1
  • จำหน่ายระบบเครื่องสแกนนิ้ว  X8 รูปที่ 2
รายละเอียด
จุดเด่นเครื่องและคุณสมบัติเด่น
X8 เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีความสามารถในการควบคุมระบบกลอนประตูไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ พร้อมความสามารถในการบันทึกเวลาการในตัวเครื่องด้วย เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้า-ออก อาคารหรือสถานที่ต่างๆโดยตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดลัด ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบกลอนประตูไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ และจัดการข้อมูล หรือเพิ่มข้อมูลต่างๆ ผ่านตัวเครื่องโดยตรง หรือ เชื่อมต่อเพื่อจัดการข้อมูลหรือกำหนดสิทธิ์ต่างๆในการใช้งาน, กำหนดช่วงเวลาอนุญาตในการผ่านเข้า-ออกประตูได้อิสระแบบรายบุคคลเหมาะกับ อพาร์ตเม้น อาคารสำนักงาน หรือสถานที่ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันบุคคลภายนอกบุกรุกเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ตัวเครื่องมาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสเพื่อสั่งงานและตั้งค่าการทำงานต่างๆ และสามารถเชื่อมต่อระบบกลอนประตูไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆได้

คุณสมบัติและการทำงานหลัก
Finger Scan Specification รองรับลายนิ้วมือได้ 1,500 ลายนิ้วมือ
บันทึกเวลาบนตัวเครื่องได้ 80,000 รายการ

Finger Scan Specification รองรับการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งผ่านระบบเน็ตเวิร์ค , USB FLASH DISK, Wifi*, Interneti* (ระบบสาขา)

Finger Scan Specification เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อการควบคุมประตูและบันทึกเวลาเข้า-ออกได้

Finger Scan Specification สามารถเชื่อมต่อระบบกลอนประตูไฟฟ้าเพื่อควบคุมการล็อคประตูได้โดยตรงจากตัวเครี่อง

Finger Scan Specification สามารถเชื่อมต่อกระดิ่งหรือสัญญาณเรียกต่างๆ เพื่อให้ผู้ติดต่อสามารถกดปุ่มเรียกจากหน้าเครื่องได้

Finger Scan Specification มีระบบผู้จัดการตัวเครื่องเพื่อป้องกันการกดสั่งงานบนตัวเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต

Finger Scan Specification มีพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณภายนอก เพื่อใช้ต่อกับระบบสัญญาณกันขโมย

Finger Scan Specification สามารถเชื่อมต่อกับกระดิ่ง (220 โวลต์) เพื่อตั้งเวลาและแจ้งสัญญาณให้ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้

Finger Scan Specification สามารถใช้งานร่วมกับระบบล็อกประตูแบบต่างๆ หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านหน้าสัมผัสแบบ NO, NC ของตัวเครื่อง

Finger Scan Specification กำหนดกลุ่มช่วงเวลาได้ 5 กลุ่ม พร้อมโหมดการเปิดประตูแบบกลุ่ม

Finger Scan Specification กำหนดรูปแบบการเข้าประตูได้ 50 ช่วงเวลา (50 Time Zone)

Finger Scan Specification มีโหมดประหยัดพลังงาน เพื่อพักหน้าจอเมื่อไม่การใช้งานเครื่อง และช่วยยืดอายุการใช้งานตัวเครื่องได้


ติดต่อสอบถาม 02-987-3467 081-909-3920