[มือสอง] รับแปลเอกสารด้านกฎหมาย (Legal Documents) โดยเฉพาะ

515 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 4,292
  • รับแปลเอกสารด้านกฎหมาย (Legal Documents) โดยเฉพาะ รูปที่ 1
รายละเอียด

เพื่อรองรับงานของ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, International Law Firm และบุคคลทั่วไปที่ต้องการงานแปลคุณภาพระดับสูงเท่านั้น เอกสารที่รับแปลได้แก่

เอกสารด้านคดี คำฟ้อง คำให้การ คำร้อง หมายเรียก คำขอต่างๆ คำพิพากษาและคำสั่งศาล พินัยกรรม สัญญากู้ยืม สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า หนังสือมอบอำนาจ สัญญาจ้าง สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารยื่นซองประมูล และสัญญาอื่นๆ ทุกประเภท กฎระเบียบราชการ พระราชบัญญัติ และบทกฎหมายอื่นๆ คู่มือพนักงาน คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ คู่มือการทำงาน เอกสารรับรองคุณภาพ ISO ระเบียบบริษัท เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ ใบผ่านงาน/ ใบรับรองการทำงาน ฯลฯ

ผู้แปล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, นักกฎหมายจาก International Law Firm, อาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย

อังกฤษ>ไทย เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท

ไทย>อังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 700 บาท

รับรองคำแปลถูกต้องหน้าละ 200 บาท

โทร. 089-140-6413

Email 1: centertranslation@hotmail.com
Email 2: centertran@gmail.com