ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รับสมัครงานด่วนๆ

82 สัปดาห์ ที่แล้ว - สงขลา - หาดใหญ่ - คนดู 9

15,000 ฿

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน: เปิดใหม่ บริษัท บริษัท เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้แต่ง: สุขภาพด้าหนังสือนสินค้าอุปโภคบริโภคโซนภาคใต้
(สาขาหาดใหญ่ - ยะลา - กระบี่)

เปิดรับด่วน !! เจ้าหน้าที่ประจำสาขาหลายฝ่ายดังนี้
** ลักษณะงาน **
- ต้อนรับ / บริการลูกค้า
- ประชาสัมพันธ์
- รับโทรศัพท์ / เอกสาร

** คุณสมบัติ **
- ชาย / หญิง 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา: ม 3 / ม 6 / ปวช.. / ปวส. หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีทุกสาขา
- มีใจรักในงานบริการ / ตรงต่อเวลา
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

** เอกสารในการสมัครงาน **
1. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

** หมายเหตุ: อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้
ติดต่อสอบถามสนใจได้ที่ ที่คุณ วรรณฉัตร โทร 0973073881
(คุณมัสครและสัมภาษณ์รอทราบผลทันที) ไม่ใช่งานขายประกัน


หัวข้อโพสงาน
- เปิดรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพัหนังสือนธ์ (สาขาหาดใหญ่)
- เจ้าหน้าที่ต้อนรับ / สัมประชาพัหนังสือนธ์ (สาขาหาดใหญ่)
- เปิดรับนิสิต - นักศึกษา เต็มเวลา และ นอกเวลา
- ด่วน ๆ ๆ เจ้าหน้าที่การตลาด
- บริษัท เปิดใหม่เปิดรับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
- เปิดรับผู้ช่วยฝ่ายการตลาด / ณ โฆษา
- เปิดรับฝ่ายขาย (สาขาหาดใหญ่)
- เปิดรับเจ้าหน้าที่คีย์ Thailand ข้อมูลประจำความออฟฟิต
- รับนิสิต - นักศึกษาทำงาน ที่ตราไว้หุ้นเวลา t
- เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต (สาขาหาดใหญ่)
- เจ้าหน้าที่ประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทั่วไปการภายในห้างหุ้นส่วนจำกัดออฟฟิต
- ด่วน !!! ประจำความออฟเจ้าหน้าที่ฟิต 2 ตำแหน่ง
- ประชาสัมพันธ์/ ประสานงานทั่วไปในออฟฟิต
- บริษัท เปิดใหม่ต้องการผู้ร่วมงานประจำ ออฟฟิต
- ด่วนเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์ (สาขาหาดใหญ่)
- รับสมัครด่วนเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิตสาขา หาดใหญ่
- บริษัท บริษัท ขยายงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเพิ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสาขาด่วน
- บริษัท รับสมัครหลายตำแหน่งจำนวนมาก
- รับด่วนประชาสัมพันธ์ต้อนรับรับโทรศัพท์สาขาเปิด ใหม่
- บริษัท เปิดใหม่รับเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำความออฟฟิต
- รับด่วน! หัวเรื่อง: การตลาดความเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- ด่วนมากเจ้าหน้าที่ช่วยงานภายในออฟฟิต
- บริษัท รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายด่วนสาขา หาดใหญ่
- เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณาการตลาดไม่จำเป็นต้อง มีประสบการณ์
- รับสมัครด่วนบุคลากรหลายตำแหน่งจำนวนมาก ทั้ง Part-Time และ แบบเต็มเวลา
- รายได้เสริม Part-Time เลือกวัหนังสือนเวลาทำงานได้
- รับสมัครงานเจ้าหน้าที่หัวเรื่อง: การตลาดความด้านสื่อโฆษ ณา
- เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
- รับบุคลว่างงานทำงานออฟฟิต

ที่สำคัญเต็มหางานหาดใหญ่ , หางานประชาสัมพันธ์หาดใหญ่ , ตำแหน่งงานว่างในหาดใหญ่ , หางานสงขลา , หางานประจำออฟฟิตหาดใหญ่ , สมัครงานหาดใหญ่ , สมัครรงานประชาสัมพันธ์หาดใหญ่ , ตำแหน่งสมัครงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายว่างในห้างหุ้นส่วนจำกัดอำเภอหาดใหญ่ , สมัครงาน สงขลา , สมัครงานประจำออฟฟิตหาดใหญ่

ที่สำคัญส่วนหนึ่งสมัครงาน Part time หาดใหญ่ , งาน Part Time หาดใหญ่ , งานเสาร์อาทิตย์หาดใหญ่ , รายได้เสริมหาดใหญ่ , ตำแหน่งงาน Part time ในหาดใหญ่ , นักศึกษาทำงาน นอกเวลา หาดใหญ่