ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] สุขภาพและความงาม

78 สัปดาห์ ที่แล้ว - สงขลา - หาดใหญ่ - คนดู 5
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน: เปิดใหม่ บริษัท บริษัท เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้แต่ง: สุขภาพด้าหนังสือนสินค้าอุปโภคบริโภคโซนภาคใต้
(สาขาหาดใหญ่ - ยะลา - กระบี่)

เปิดรับด่วน !! เจ้าหน้าที่ประจำสาขาหลายฝ่ายดังนี้
** ลักษณะงาน **
- ต้อนรับ / บริการลูกค้า
- ประชาสัมพันธ์
- รับโทรศัพท์ / เอกสาร

** คุณสมบัติ **
- ชาย / หญิง 19 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา: ม 3 / ม 6 / ปวช.. / ปวส. หรือเทียบเท่าและปริญญาตรีทุกสาขา
- มีใจรักในงานบริการ / ตรงต่อเวลา
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

** เอกสารในการสมัครงาน **
1. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

** หมายเหตุ: อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้
ติดต่อสอบถามสนใจได้ที่ ที่คุณ จันทร์จิรา โทร 063-9856922
(คุณมัสครและสัมภาษณ์รอทราบผลทันที) ไม่ใช่งานขายประกัน