ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] 1ใน2 สายพันธุ์สุนัขที่เกิดในประเทศไทยขณะนี้

438 สัปดาห์ ที่แล้ว - สุโขทัย - คนดู 212
รายละเอียด

สุนัขที่ซื่อสัตย์อย่างไม่มีข้อต่อรอง รักเจ้าของจนวันตาย 1ใน 2 สายพันธุ์สุนัขที่เกิดในประเทศไทยขณะนี้  ที่คอกภูริบางแก้วสุโขทัย แหล่งรวมพันธุกรรมบางแก้ว ที่เลือกสรรแล้ว

http://www.facebook.com/bangkaewpuri
 
คุณฉัตรชัย โทร  02-2152833 / 081-972-6446
อีเมล์.. less.p_@hotmail.com