[ใหม่] รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผล รับแก้ไขงานวิจัย ราคาถูก

146 สัปดาห์ ที่แล้ว - เชียงใหม่ - แม่ริม - คนดู 39

99 ฿

  • รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผล รับแก้ไขงานวิจัย ราคาถูก รูปที่ 1
รายละเอียด
1) รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน
2) รับแก้ไข บทที่ 1 , 2 , 3 + แบบสอบถาม รับสรุปผล อภิปรายผล รับแก้ไขงานวิจัย
3) รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (บทที่ 4), รับสรุปผล อภิปรายผล งานวิจัย (บทที่ 5)
4) รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ รับปรึกษาทำวิจัย

ติดต่อ ณัฐ
โทร. 0870519898
E-mail : research.nt@gmail.com
http://รับทำวิจัยอิสระ.blogspot.com
http://รับวิเคราะห์ข้อมูล.com

Tags : รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, แปลเอกสารงานวิจัย, รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ, รับทำ spss ด่วน, วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม, รับจ้าง run spss, รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่, spss ราคาเท่าไร, งาน คีย์ ข้อมูล spss