[ใหม่] รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS รับแปลผลงานวิจัย ราคาประหยัด

121 สัปดาห์ ที่แล้ว - ขอนแก่น - เมืองขอนแก่น - คนดู 27

9 ฿

  • รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS  รับแปลผลงานวิจัย ราคาประหยัด รูปที่ 1
รายละเอียด
1) รับทำวิจัย รับงานวิจัย งานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย รับแก้ไขระเบียบวิธีวิจัยให้จนกว่าจะผ่าน พร้อมปรับปรุงเนื้อหางานวิจัยก่อนวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ให้สำเร็จด้วยดีจากประสบการณ์ทำงานวิจัยมากกว่า 10 ปี รับทำวิจัยทางการศึกษา รับปรึกษางานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ run SPSS รับเขียนบทคัดย่อ ไทย -อังกฤษ

2) รับแก้ไขงานวิจัยบทที่ 1 , 2 , 3 + แบบสอบถาม รับสรุปผล อภิปรายผล

3) รับวิเคราะห์ SPSS จากการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐานด้วย ANOVA วิเคราะห์ Chi-Square และ Pearson's Correlation สถิติอื่นๆ

ติดต่อ : ธนัต
โทร. 083-8361599
E-mail : alphaspss@gmail.com
http://รับจ้างวิจัย.blogspot.com
http://รับทำงานวิจัย.com

Tags รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับสรุปผลวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, แปลเอกสารงานวิจัย