ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] โปรแกรม Smart Feedmill เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารการผลิตอาหารสัตว์

9 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตบางซื่อ - คนดู 6
  • โปรแกรม Smart Feedmill เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารการผลิตอาหารสัตว์ รูปที่ 1
รายละเอียด
โปรแกรม Smart Feedmill เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจะประกอบด้วย โปรแกรมย่อยที่ใช้ในการบริหารงานโรงงานอาหารสัตว์ไปทั้งระบบ Smart Feed Mill เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 20 รายทั่วประเทศ ซึ่งมีสาขาต่างประเทศ และลูกค้าต่างชาติ ถึง 6 ราย ด้วยกัน
คุณสมบัติ
- สามารถนำมาใช้กับโรงงานที่มีอยู่หรือโรงงานใหม่ ๆ
- สามารถบูรณาการและควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
- ระบบรายงานที่ครอบคลุมและหลากหลาย
- ข้อมูลสามารถรวมเข้ากับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้อย่างง่ายดาย
- การตรวจสอบย้อนกลับที่แข็งแกร่งและการควบคุมการปนเปื้อนข้าม
- ความสามารถหลาย batching
- สามารถใช้งานเป็นระบบ modular แบบปรับขนาดได้
ประโยชน์
- การเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังการผลิตของโรงงานป้อนอาหาร
- ให้รายงานที่จำเป็นในการจัดการโรงอาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
- ลดความคลาดเคลื่อนของสต็อค
- เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับและความปลอดภัยของอาหาร
- เพิ่มผลกำไรสูงสุด
ติดต่อสอบถาม : 062-5315536
Line : @smartee
email : Marketing@tat.co.th