ลงตำแหน่งพิเศษ S1

การสอนศิลปะสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ (ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน)

271 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - คนดู 1,703
รายละเอียด
การสอนศิลปะสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ (ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน)

การสอนศิลปะสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ (ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน)

โดยแยกการจัดการเรียนการสอนจากวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สอน ดังนี้

๑. การปั้นด้วย ดินต่างๆ เช่น ดินกระดาษ ดินญี่ปุ่น ดินเข้าเตาอบ ฯ ด้วยอุปกรณ์ เช่น mold หรือ cookie cutter

๒.การตัดรูป ๓ มิติ (decoupage หรือ papertole)

๓.การทำการ์ด หรือสมุดภาพด้วย ตรายาง rubber stampหรือ ที่เจากระดาษรูปต่างๆ( punch )หรือ หมุดตาไก่แบบพิเศษ( brads and eyelet )

๔. การร้อยลูกปัด beads แบบพื้นฐานใช้เอ็น ๑ และ๒ เส้น

๕.การประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุ ต่างๆ เพื่อประกอบอาชีพ

๖.การสอนศิลปะเด็กเล็ก ตั้งแต่ ๕ ขวบขึ้นไป หัดระบายสี แยกความแตกต่างสิ่งของ การทำงานศิลปะง่ายๆ จากโฟม foam หรือ ไม้ไอศครีม stick หรือ กระถาง cotta หรือ ไม้ทรงต่างๆ

ค่าเรียนขึ้นกับวิชาที่เลือกเรียน เริ่มต้นที่ ๔๐๐-๑,๐๐๐บาท (รวมค่าวัสดุอุปกรณ์)สามารถเลือกเรียนแต่ละหัวข้อได้ หรือเรียนทุกหัวข้อ สนใจเรียน อยากทดสอบเรียนฟรี ๑ ครั้งก่อนที่โทร.๐๒-๕๙๗๖๓๖๕หรือ ๐๘๘-๖๓๐๖๒๗๘