ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] ขาย ที่ดินพร้อมป่าสัก 9-2-38 ไร่ อ.สวนผึ้ง (V03) จ.ราชบุรี Land with teak plant for sales at Suan Phueng, Ratchaburi พื้นที่ 9 ไร่

5 สัปดาห์ ที่แล้ว - ราชบุรี - สวนผึ้ง - คนดู 12

4,797,500 ฿

  • ขาย ที่ดินพร้อมป่าสัก 9-2-38 ไร่ อ.สวนผึ้ง (V03) จ.ราชบุรี Land with teak plant for sales at Suan Phueng, Ratchaburi รูปที่ 1
  • ขาย ที่ดินพร้อมป่าสัก 9-2-38 ไร่ อ.สวนผึ้ง (V03) จ.ราชบุรี Land with teak plant for sales at Suan Phueng, Ratchaburi รูปที่ 2
  • ขาย ที่ดินพร้อมป่าสัก 9-2-38 ไร่ อ.สวนผึ้ง (V03) จ.ราชบุรี Land with teak plant for sales at Suan Phueng, Ratchaburi รูปที่ 3
  • ขาย ที่ดินพร้อมป่าสัก 9-2-38 ไร่ อ.สวนผึ้ง (V03) จ.ราชบุรี Land with teak plant for sales at Suan Phueng, Ratchaburi รูปที่ 4
  • ขาย ที่ดินพร้อมป่าสัก 9-2-38 ไร่ อ.สวนผึ้ง (V03) จ.ราชบุรี Land with teak plant for sales at Suan Phueng, Ratchaburi รูปที่ 5
  • ขาย ที่ดินพร้อมป่าสัก 9-2-38 ไร่ อ.สวนผึ้ง (V03) จ.ราชบุรี Land with teak plant for sales at Suan Phueng, Ratchaburi รูปที่ 6
รายละเอียด
พื้นที่ 9 ไร่ พื้นที่ 3838 ตร. วา

ขายที่ดิน (นส.3 ก) 9-2-38 ไร่ พร้อมต้นป่าสัก เขตเทศบาล นาขุนแสน ซ.6 ต.นาขุนแสน อ.สวนผึ้ง ราชบุรี
- ต้นป่าสักอายุ 10 ปี 2,500 ต้น ที่มีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า อย่างถูกต้อง
- ที่ดินแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยม ติดถนน 2 ด้าน
- ราคาไร่ละ 500,000 บาท ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษี คนละครึ่ง มัดจำ 10% วันทำสัญญาจะซื้อจะขาย
- ตำแหน่งที่ดิน http://bit.ly/2c2vzXx
- ติดต่อ คุณวีรโชติ 081-7352521

Land with teak plant for sales at Suan Phueng, Ratchaburi
- Squared-shape land with 2,500 teak plants; 10-year-olds, with authorized registration
- Price 500,000 Baht per Rai, sharing transfer fee and tax payment
- 10% deposit on signing agreement
- Area : http://bit.ly/2c2vzXx
- Contact : Mr.Veerachote 081-7352521