ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] บริการสินเชื่อ เงินกู้ สำหรับผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

6 ชม. ที่แล้ว - นนทบุรี - ปากเกร็ด - คนดู 8

100,000,000 ฿

  • บริการสินเชื่อ เงินกู้ สำหรับผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ รูปที่ 1
รายละเอียด
บริการสินเชื่อ เงินกู้ สำหรับผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ 35 ล้านบาท ถึงมากกว่า 350 ล้านบาท
หลักประกัน หุ้นในตลาดหลักทรัพย์
จำนวนเงินกู้ที่จะได้รับประมาณ 40-50% ของราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ย 4-6 % ต่อปี ของเงินต้น
ระยะเวลาคืนเงินกู้ 3 ปี
ค่าดำเนินการ 5-6% ของจำนวนเงินกู้

กรุณาติดต่อ 086-342-5262 Rea.agent@gmail.com
________________________________________
Stock Loan for listed stock holder

Capital amount : Minimum 1 Million USD to more than 10 Million USD
Collateral : Listed Stock
Loan amount : 40-50% of market price of listed stock
Interest rate : 4-6 % annually
Repayment/Lending period 3 years
Upfront fee : 5-6 % of capital

Please contact: 086-342-5262 Rea.agent@gmail.com
________________________________________