[ใหม่] หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator

46 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - ปากเกร็ด - คนดู 80

4,900 ฿

  • หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server  Level 2 : System Administrator รูปที่ 1
  • หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server  Level 2 : System Administrator รูปที่ 2
  • หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server  Level 2 : System Administrator รูปที่ 3
  • หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server  Level 2 : System Administrator รูปที่ 4
รายละเอียด
หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator

เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจาก CentOS Linux Server Level 1 โดยจะเน้นให้ผู้เรียนได้คอนฟิก Services ต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการทำงานของเครื่อง Server และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น DNS Server, Web Server, FTP Server, Database Server, Mail Server และ Centralized Log Serverหลังจากผ่านหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดตั้ง Server เพื่อให้บริการ Services ต่างๆ ที่ในหลายๆ องค์กรมีความจำเป็นต้องใช้งานได้ รวมถึงสามารถนำแนวทางที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการจัดตั้ง Linux Server อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

1. การกำหนดค่าเริ่มต้น :
บทนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมสภาพแวดล้อมของเครื่องและโปรแกรมที่จะคอนฟิกให้ทำหน้าที่เป็น Server ต่างๆ และถือเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานจาก Level 1 ด้วย

2. ติดตั้งและจัดการ DNS Server :
DNS Server ถือเป็นหัวใจหลักของระบบ Server เพราะทุกๆ Services จะต้องเชื่อมโยงกับการให้บริการของ DNS ในบทแรกนี้ ผู้เรียนจึงต้องกำหนดค่าการทำงานของ DNS Server ขึ้นมาให้ได้ เพื่อให้ Service ของ DNS ในการแปลงชื่อเครื่องเป็นหมายเลข IP ของเครื่อง Server อื่นๆ นั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น รู้จักการทำงานของ DNS, การสร้างโซน, การสร้างเรคคอร์ดสำคัญ และการสร้าง DNS Server เครื่องที่ 2 เพื่อให้รับการโอนถ่ายข้อมูลโซนทั้งหมดจาก DNS Server เครื่องหลัก

3. ติดตั้งและจัดการ Web Server :
Web Server เป็น Server ที่ให้บริการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ ใน Linux จะนิยมใช้โปรแกรม Apache สำหรับการทำหน้าที่เป็น Web Server ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงขั้นตอนการจัดตั้ง Web Server ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับผู้ให้บริการ Web Hosting ทั้งการสร้างเว็บไซต์หลัก, การสร้างเว็บไซต์แบบ Virtual Host แบบ IP Base หรือ Name Base เพื่อให้ Server หนึ่งเครื่องสามารถรองรับได้หลายเว็บไซต์, การกำหนดสิทธิ์การเข้าชมเว็บไซต์ หรือ การให้สิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนในการจัดการเว็บไซต์ เป็นต้น

4. ติดตั้งและจัดการ FTP Server :
FTP Server เป็น Service ที่ให้บริการคู่กับ Web Server เพื่อใช้ในการดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปฝากไว้บนเครื่อง Server ทั้งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WAN) และเครือข่ายภายใน (LAN) ในบทนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดตั้ง FTP Server ให้สามารถบริการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบ Anonymous ที่ให้ใครก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ แต่จะถูกจำกัดสิทธิ์ให้มีความเข้มงวดสูงสุด และแบบ Authentication เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงสามารถเข้ามาใช้งานได้ โดยผ่านการตรวจสอบจากการ Log in

5. ติดตั้งและจัดการ Database Server :
Database Server เป็นอีก Service หนึ่งที่มีความสำคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะจะมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับอีกหลายๆ Services ที่ต้องการมีการจัดเก็บข้อมูลมากๆ ไว้ในระบบ เช่น Web Server, Mail Server หรือ Log Server ในบทนี้ ผู้เรียนจะได้ทำการจัดตั้งและบริหารจัดการ Database Server เพื่อให้บริการร่วมกับ Web Server และโปรแกรมสร้างเว็บไซต์แบบ CMS (Content Management System) ก็คือ Joomla และโปรแกรมช่วยจัดการ Database ก็คือ PhpMyAdmin

6. ติดตั้งและจัดการ Mail Server :
Mail Server คือ Service ที่ให้บริการรับส่งอีเมล หากใช้ Mail Server ของ Microsoft เราอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงโดยไม่จำเป็น แต่ถ้าเป็นการจัดตั้ง Mail Server บน Linux ก็แทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย ดังนั้นในบทนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้างและจัดการระบบ Mail Server ให้สามารถรับและส่งอีเมลได้ การเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง DNS และ Mail รวมถึงการป้องกันอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ จากภายนอก เพื่อให้ Mail Server ของเราปลอดภัยจากการก่อกวนและการโจมตีต่างๆ ด้วย

7. ติดตั้งและจัดการ Centralized Log Server :
Centralized Log Server เป็น Service ที่จะทำหน้าที่จัดเก็บ Log ที่ส่งมาจากเครื่อง Server และอุปกรณ์ต่างๆ รวมไว้ในเครื่องเดียว ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและการจัดการ ในบทนี้ ผู้เรียนจะได้รู้จักการคอนฟิกโปรแกรม RSyslog เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Centralized Log Server โดยทดสอบการจัดเก็บ Log ที่มาจากเครื่อง Server ต่างๆ จากบทที่ผ่านมา เช่น เก็บ Log จาก Web Server, FTP Server, Mail Server หรือ Database Server เป็นต้น รวมถึงสามารถกำหนดค่าการจัดเก็บ Log ให้ถูกต้องตามกฏหมายและสามารถนำ Log ไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม LogAnalyzer ได้

**ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาท

***ผู้ที่อบรมหลักสูตรนี้ ควรผ่านการอบรมหลักสูตร CentOS Linux Server Level 1 มาก่อน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
****อบรมแพ็คคู่ CentOS Linux Server ทั้ง Level 1+Level 2 จ่ายในราคาเพียง 9,300 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%)

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ez-admin.com
สอบถามรายละเอียดโทร : 082-5674413, 086-4133928
สอบถามทางอีเมล : contact@ez-admin.com, ezgenius54@gmail.com