[ใหม่] อยากเป็นนักบินเตรียมการบินกับโรงเรียนเตรียมการบินภาษาและเทคโนโลยี

215 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - คลองหลวง - คนดู 132
  • อยากเป็นนักบินเตรียมการบินกับโรงเรียนเตรียมการบินภาษาและเทคโนโลยี รูปที่ 1
รายละเอียด
อยากเป็นนักบิน อยากเป็นกัปตัน ไม่อยากฝันได้เป็นจริง
รับสมัครนักเรียนเตรียมการบินพาณิชย์นานาชาติ เรียนบินในอเมริกา
โรงเรียนเตรียมการบิน ภาษา และเทคโนโลยี ขณะนี้เปิดสอน
เตรียมการบินพาณิชย์นานาชาติ
ใช้เวลาเรียน 12 เดือน
โดยนักเรียนจะเรียนเตรียมความพร้อมทางภาษาและความรู้พื้นฐานทางการบินในประเทศไทย 3 เดือน
เพื่อให้นักเรียนพร้อมสื่อสาร พร้อมเรียนในสภาพจริงกับครูฝึก พร้อมสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบปฏิบัติ
และทำการบินในน่านฟ้าสหรัฐอเมริกาและน่านฟ้าสากลจริง อีก 9 เดือน
เมื่อเรียนจบจะได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์จากรัฐบาลอเมริกัน (FAA—Federal Aviation Administration)
**ใช้บินได้กับสายการบินสากลทั่วโลก**
ทุกคนเรียนได้
รับสมัครทุกวัน
FB https://goo.gl/YE21mN
ติดต่อ preflightusa@gmail.com
0658189337 0958011981