[ใหม่] หลักสูตร Network Firewall Level 2 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)

10 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - ปากเกร็ด - คนดู 49

5,500 ฿

  • หลักสูตร Network Firewall Level 2 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง) รูปที่ 1
  • หลักสูตร Network Firewall Level 2 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง) รูปที่ 2
  • หลักสูตร Network Firewall Level 2 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง) รูปที่ 3
  • หลักสูตร Network Firewall Level 2 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง) รูปที่ 4
รายละเอียด
หลักสูตร Network Firewall Level 2 (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)

หลักสูตร Network Firewall and Security Engineer Level 2 เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้สร้างสถานการณ์จำลองสำหรับทดสอบการทำ LAB 3 หัวข้อหลักที่สำคัญ คือ Attacker, Monitoring และ Protection เพื่อเรียนรู้แนวทางและรูปแบบการโจมตีต่างๆ ของ Hacker การตรวจสอบ ติดตาม และคาดเดาพฤติกรรมของ Hacker และไวรัส ก่อนที่จะเข้ามาโจมตีเครือข่าย รวมถึงวิธีการใช้ Next-Gen Firewall (Fortigate) เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการโจมตีต่างๆ ซึ่งจาการทำ LAB เพื่อสร้างสถานะการณ์จำลองนี้
จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและมองภาพการใช้งาน Firewallเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

ทั้งนี้ยังรวมถึงการใช้ Fortigate มาเชื่อมต่อกับ Radius Server หรือ Active Directory Server เพื่อให้สามารถติดต่อไปยังฐานข้อมูลของ Server เหล่านี้ ในการดึง User accounts มาใช้งานร่วมกับระบบ Authen หรือ Single Sign On บนตัว Fortigate ได้ เพื่อสร้างระบบการ Authen ที่ง่ายต่อการ Login ในหลายระบบและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง

รายละเอียดหลักสูตร
1. เรื่องของ TCP/IP และรูปแบบการโจมตีของ Hacker
2. การกำหนดค่าพื้นฐานของ FortiGate สำหรับการทำ LAB
3. ตรวจสอบการถูกสแกนพอร์ตและใช้ Firewall ป้องกัน
4. ตรวจสอบการโจมตีแบบ DoS และการใช้ Firewall ป้องกัน
5. ตรวจสอบการโจมตีแบบ Exploitation เพื่อวาง Backdoor และการใช้ Firewall ป้องกัน
6. สร้างระบบ LDAP Authentication เพื่อ Log in ด้วย User Account จาก Windows Server (AD)
7. สร้างระบบ Authentication Single Sign ON (SSO) ร่วม Windows Server (AD)
8. การเชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Remote Access VPN
9. การทำระบบ High Availability (HA) เพื่อให้ Firewall ทำงานทดแทนกันได้

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.ez-admin.com
Mobile : 086-4133928, 082-5674413
LineID : ezgenius55
Mail : contact@ez-admin.com, ezgenius54@gmail.com

สถานที่อบรม : เลขที่ 47/401 ห้องเลขที่ N007031 อาคารนาริตะ ชั้น 7 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120