ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] Prosoft Ibiz

13 สัปดาห์ ที่แล้ว - เชียงใหม่ - คนดู 12

5,000 ฿

  • Prosoft Ibiz รูปที่ 1
  • Prosoft Ibiz รูปที่ 3
รายละเอียด
Prosoftibiz เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานง่ายเหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่มเริ่มต้นใหม่ SME และธุรกิจบริการต่างๆ ทำให้การทำงานของท่านสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
การใช้งานโปรแกรมสมารถทำงานได้ทุกที่ สามารถใช้งานผ่านเว็บเบาเซอร์ ที่มี Internet สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน
Prosoftibiz สามารถเปิดใบเสนอราคา การเปิดใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รวมไปถึงการสั่งซื้อและการบริหารสต๊อกสินค้าและยังมีการออกใบหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งมีหน้าภาพรวมที่สามารถทำให้เราทราบถึง ยอดค้างรับเท่าไหร่ ยอดค้างจ่ายเท่าไหร่ และยังสามารถเปรียบเทียบยอดขายทั้งรายเดือนและรายปี