ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคม และ ไอซีที เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2561)

11 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตบางเขน - คนดู 7

50,000 ฿

  • โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคม และ ไอซีที เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2561)  รูปที่ 1
  • โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคม และ ไอซีที เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2561)  รูปที่ 2
  • โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคม และ ไอซีที เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2561)  รูปที่ 3
รายละเอียด
เปิดรับสมัครแข่งขันสาขา IoT (Internet of Things) สมัครเป็นรายบุคคล และ สาขา ICT (Cyber Security) สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ อายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัคร) เข้าร่วมแข่งขันโครงการ ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและ ไอซีที เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2561) ลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ที่ www.thaifstt.org ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 1 สิงหาคม 2561

ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละสาขา จะได้รับรางวัลเงินสด สาขาละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) และรับโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัลพร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

รายละเอียดการแข่งขันดูที่ www.thaifstt.org สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1.ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 02-781 9000 ต่อ 4532 หรือ
2.มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โทร. 02 552 5200 อีเมล์ thaifstt@gmail.com เว็บไซต์ www.thaifstt.org