ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] ขายสวนยางและสวนปาล์ม

475 สัปดาห์ ที่แล้ว - หนองคาย - คนดู 796
รายละเอียด

ประกาศขายที่ดินสวนยางพารา 1,500 ไร่ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
 ตั้งอยู่ที่ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
 เป็นที่ดินเจ้าของเดียว(บริษัท)ที่แบ่งให้หุ้นส่วนถือครองในนามบริษัท
 ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท(ถนนดำ)สายโคกก่อง-บ้านใหม่พัฒนา อำเภอศรีวิไล หน้ากว้าง740 เมตร และสามารถซื้อเพิ่มเติมหลังแปลงใหญ่เพื่อเชื่อมต่อกับถนนสายหลักบึงกาฬ-นครพนมได้ ไม่ต้องทำถนนและดึงสายไฟฟ้าเข้าที่ดินใหม่
 มีแหล่งน้ำภายในเป็นลำห้วยธรรมชาติส่วนบุคคล มีฝายกักเก็บน้ำพร้อมใช้ 4 แห่ง สามารถขุดลอกและขยายเพื่อเป็นที่เก็บน้ำไว้ใช้ในสวนและโรงงานได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งมีระบบประปาภายในที่ใช้การได้ตลอดเวลา
 มีต้นยางที่กรีดได้ 34,500 ต้น พร้อมกรีดอีก 10,000 ต้น ปลูกใหม่อีกกว่า 20,000 ต้น รวมพื้นที่ปลูกยางกว่า 1,200 ไร่
 ยางที่กรีดแล้วในสภาพปัจจุบัน ทำรายได้ 2,000,000 บาท ต่อเดือน หากหยุดกรีดเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูใหม่ 1 ปี และกรีดยางที่ยังไม่กรีดเพิ่มจะสามารถทำรายได้ กว่า 4,000,000 บาทต่อเดือน หลังจากที่ซื้อ 1 ปี ผู้ซื้อจะมีรายได้ทันที 40,000,000 บาท(คิดที่ 10 เดือนต่อปี)ใช้เวลา 6 ปีหักเวลาฟื้นฟูออก 1 ปี (ปกติปลูกยางใหม่จนกรีดได้ใช้เวลา 7 ปี) ผู้ซื่อจะจะมีรายได้รวม 240,000,000 บาท เท่ากับภายใน 6-7 ปี ผู้ซื้อได้สวนยางและที่ตั้งโรงงานฟรีพร้อมกำไรอีกกว่า 30,000,000 บาท
 มีพื้นที่ยังไม่ปลูกยางและปลูกยางใหม่อีก 100 ไร่(ฟรี)ที่ผู้ซื้อสามารถตั้งโรงงานยางได้โดยไม่เดือดร้อนกับที่ดินข้างเคียง(ส่วนใหญ่เป็นสวนยาง)
 มีถนนภายในแบ่งเป็นแปลงๆใช้ในการสัญจรขนส่งยางได้สะดวกและเป็นแนวกันไฟถาวรได้เป็นอย่างดี
 มีสำนักงานสวนยาง มีที่พักคนงาน มีคนงาน มีโรงรีดยาง มีโรงบ่ม มีเครื่องจักรที่ใช้เป็นอุปกรณ์ดูแลสวนพร้อม เช่น รถไถฟอร์ด 1 คัน รถไถใช้ตัดหญ้าคูโบต้า(ขนาดใหญ่) 2 คัน พร้อมอุปกรณ์ และอื่นๆที่มีอยู่ในสวนยกให้ผู้ซื้อทั้งหมด
 มีพืชอื่นๆที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น ปาล์ม 3,000 ต้น มะม่วง 300 ต้น สักทอง 1,000 ต้น เป็นต้น

บัญชีประเมินสินทรัพย์ในที่ดินสวนยาง 1,500 ไร่
1. สิ่งปลูกสร้าง
1.1 บ้านพักคนงาน 3 หลัง 500,000 บาท
1.2 อาคารสำนักงานและอุปกรณ์ 120,000 บาท
1.3 โรงทำแผ่นยาง 100,000 บาท
1.4 โรงอบยาง 150,000 บาท
รวม 870,000 บาท
2. วัสดุอุปกรณ์การดูแลและทำสวนยาง
2.1 ถังเก็บน้ำยาง รถเข็นและอื่นๆ 100,000 บาท
2.2 รถไถนาฟอร์ด รุ่น 6610 (1คัน 200,000 บาท
2.3 รถไถคูโบต้า รุ่น 1800 (2คัน) 400,000 บาท
รวม 700,000 บาท
3. ไม้ยืนต้นอื่นๆ
3.1 ต้นมะม่วง 300 ต้นๆละ 100 บาท 30,000 บาท
3.2 ต้นสักทอง 1,000 ต้นๆละ 100 บาท 100,000 บาท
3.3 ต้นปาล์ม 3,000 ต้นๆละ 200 บาท 600,000 บาท
3.4 แปลงต้นพันธุ์ยางพารา 1,600 ต้น 800,000 บาท
3.5 ต้นสบู่ดำ 500 ต้น 50,000 บาท
รวม 1,500,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
สนใจติดต่อ คุณณัฐวุธ 0823372711 E-mail nattawut-e@hotmail.comหรือnattawut1979@gmail.com ต่อท้าย #1 22 พ.ค. 2554, 12:48:15 ผมมีที่ดินสวนยาง สวนปาล์ม หลายแปลงทางภาคอีสานถ้าสนใจลองข้าไปดูที่ http://landmarket.plazathai.com ส่วนแปลงเล็กๆ100ไร่ขึ้นไปก็มีแต่ไม่ได้ลงประกาศ ณัฐวุธ 082 3372711