ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] บาร์โค้ด XL-2300 ◎ด้วยการตรวจจับอัตโนมัติใน Alipay Wechat จ่ายเงิน ◎มอบการอ่านบาร์โค้ดได้อย่างคล่องตัวและถูกต้อง ◎สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D ที่พิมพ์ลงบนกระดาษได้ ◎สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ด 1 มิติและ 2D ได้จากโทรศัพท์มือถือ ◎การใช้งานที่ Mobile Payment, ระบบ POS, E-Ticket Vertification

58 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตวังทองหลาง - คนดู 3

4,000 ฿

 • บาร์โค้ด XL-2300 ◎ด้วยการตรวจจับอัตโนมัติใน Alipay Wechat จ่ายเงิน ◎มอบการอ่านบาร์โค้ดได้อย่างคล่องตัวและถูกต้อง ◎สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D ที่พิมพ์ลงบนกระดาษได้ ◎สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ด 1 มิติและ 2D ได้จากโทรศัพท์มือถือ ◎การใช้งานที่ Mobile Payment, ระบบ POS, E-Ticket Vertification รูปที่ 1
 • บาร์โค้ด XL-2300 ◎ด้วยการตรวจจับอัตโนมัติใน Alipay Wechat จ่ายเงิน ◎มอบการอ่านบาร์โค้ดได้อย่างคล่องตัวและถูกต้อง ◎สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D ที่พิมพ์ลงบนกระดาษได้ ◎สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ด 1 มิติและ 2D ได้จากโทรศัพท์มือถือ ◎การใช้งานที่ Mobile Payment, ระบบ POS, E-Ticket Vertification รูปที่ 3
 • บาร์โค้ด XL-2300 ◎ด้วยการตรวจจับอัตโนมัติใน Alipay Wechat จ่ายเงิน ◎มอบการอ่านบาร์โค้ดได้อย่างคล่องตัวและถูกต้อง ◎สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D ที่พิมพ์ลงบนกระดาษได้ ◎สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ด 1 มิติและ 2D ได้จากโทรศัพท์มือถือ ◎การใช้งานที่ Mobile Payment, ระบบ POS, E-Ticket Vertification รูปที่ 4
 • บาร์โค้ด XL-2300 ◎ด้วยการตรวจจับอัตโนมัติใน Alipay Wechat จ่ายเงิน ◎มอบการอ่านบาร์โค้ดได้อย่างคล่องตัวและถูกต้อง ◎สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D ที่พิมพ์ลงบนกระดาษได้ ◎สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ด 1 มิติและ 2D ได้จากโทรศัพท์มือถือ ◎การใช้งานที่ Mobile Payment, ระบบ POS, E-Ticket Vertification รูปที่ 5
 • บาร์โค้ด XL-2300 ◎ด้วยการตรวจจับอัตโนมัติใน Alipay Wechat จ่ายเงิน ◎มอบการอ่านบาร์โค้ดได้อย่างคล่องตัวและถูกต้อง ◎สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D ที่พิมพ์ลงบนกระดาษได้ ◎สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ด 1 มิติและ 2D ได้จากโทรศัพท์มือถือ ◎การใช้งานที่ Mobile Payment, ระบบ POS, E-Ticket Vertification รูปที่ 6
 • บาร์โค้ด XL-2300 ◎ด้วยการตรวจจับอัตโนมัติใน Alipay Wechat จ่ายเงิน ◎มอบการอ่านบาร์โค้ดได้อย่างคล่องตัวและถูกต้อง ◎สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D ที่พิมพ์ลงบนกระดาษได้ ◎สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ด 1 มิติและ 2D ได้จากโทรศัพท์มือถือ ◎การใช้งานที่ Mobile Payment, ระบบ POS, E-Ticket Vertification รูปที่ 7
รายละเอียด
XL-2300
◎ด้วยการตรวจจับอัตโนมัติใน Alipay Wechat จ่ายเงิน
◎มอบการอ่านบาร์โค้ดได้อย่างคล่องตัวและถูกต้อง
◎สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D ที่พิมพ์ลงบนกระดาษได้
◎สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ด 1 มิติและ 2D ได้จากโทรศัพท์มือถือ
◎การใช้งานที่ Mobile Payment, ระบบ POS,
E-Ticket Vertification