ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] โปรแกรมคิว Q-DSN

25 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 5
  • โปรแกรมคิว Q-DSN รูปที่ 1
รายละเอียด
โปรแกรมคิว Q-DSN
เหมาะสำหรับ
* ทุกหน่วยงาน/ร้านค้า ที่มีการรอคิว และยังไม่มีแอพเช็คคิว (Queue) ใช้งาน

รองรับทั้ง iOS และ Android
รายละเอียด
1.ส่งข้อความแจ้งเตื่อนไปยังมือถือของลูกค้าเมื่อถึงคิว
2.แสดงลำดับคิวที่ปัจจุบันที่เรียก
3.ปุ่ม refresh อัพเดรทสถานะคิว
4.ปุ่มเป็นเพื่อน ทาง Line Add
5.แสดงลำดับคิวของลูกค้า
6.ภาพสไลด์เพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน (Review กดที่ภาพจะ Link ไปที่ website ,facebook หรือ youtube ที่กำหนดไว้ทันที)

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
1.Server OS:Windows
2.BackEnd (ร้านค้า) :Tablet หรือ iPad
3.FontEnd (ลูกค้า) :Smart Phone รองรับทั้ง  iOS and Android
4.Wifi

#สอบถาม/สั่งซื้อ
โทร. 086-9817231
ไลน์ไอดี. @delsnet
อีเมล์. software@delsnet.co.th
ข้อมูลเพิ่มเติม www.delsnet.co.th
*สอน/พัฒนาซอฟต์แวร์Delphi-iOS,Android,Win,WEB
*รับให้คำปรึกษา,วางระบบ ซอฟต์แวร์
*ระบบควบคุมยานพาหนะ
*โปรแกรม Q-DSN
*ระบบซื้อขายและคลังสินค้า
*โปรแกรม easy-meeting
*ระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(อปท.)