ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] โปรแกรมควบคุมยานพาหนะ

32 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 14
  • โปรแกรมควบคุมยานพาหนะ รูปที่ 1
รายละเอียด
โปรแกรมควบคุมยานพาหนะ
โปรแกรมเก็บข้อมูลรถ ได้ทุกประเภท
*ใช้งานบนสมารท์โฟน แท็บเล็ตได้
*รองรับการใช้งานแบบออนไลน์ได้
*ใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง
*สามารถนำข้อมูลรถยนต์ จากไฟล์ Excel เข้าระบบได้ (*Full option)

ประกอบด้วยด้วยระบบย่อย 4 ระบบ
1.ระบบรถ 
-กำหนดให้แจ้งเตือนวันต่อภาษี/พ.ร.บ./ประกันภัย ล่วงหน้าได้
-เก็บข้อมูลตามเล่มรายการจดทะเบียน/ข้อมูลเจ้าของรถ/พรบ.
/กรมธรรม์/ภาษี/สถานที่ใช้งาน-เก็บรถ/บันทึกรูปถ่าย/
/แนบไฟล์ต่างๆเกี่ยวกับรถได้/ข้อมูลติดตั้งอุปกรณ์เสริม
-ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ -ข้อมูลการซ่อมรถ
-เลขไมล์รถ (สำหรับใช้แจ้งเตือนด้วย Line Notify)
-รายการและเลขไมล์ ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line
2. ระบบรายรับ รายจ่าย
– สามารถกำหนดหมวด ของรายได้ และค่าใช้จ่าย เองได้
– รายงานสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย ที่มียอดสูงสุด และน้อยสุด
– รายงาน แยกตามหมวดรายได้ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ
3. ระบบขนส่ง 
– บันทึกข้อมูลการขนส่งประจำวัน /ขนส่งค่าเที่ยว
– เก็บข้อมูลลูกค้า/สถานที่ส่งของ
– ข้อมูลพนักงานขับรถ
– รายงานรายได้ และค่าเที่ยว ฯลฯ
4. ระบบจองรถ 
– จองรถ แบบล่วงหน้าได้จากวัน เวลา สถานที่ไป
– เก็บข้อมูลคนขับ พนักงาน หน่วยงานที่ใช้รถ
– ตรวจสอบรถว่าง
– รายงานฯลฯ
*รายงานข้อมูลทุกส่วนเป็น PDF / Excel ฯลฯ

* VDO ตัวอย่าง https://youtu.be/lCTpmbT_sGY
* VDO ตัวอย่าง การแจ้งเตือนผ่าน Line, SMS และ E-Mail https://youtu.be/IpD56ziPZuc

#สอบถาม/สั่งซื้อ
โทร. 086-9817231
ไลน์ไอดี. @delsnet
อีเมล์. software@delsnet.co.th
ข้อมูลเพิ่มเติม www.delsnet.co.th
*สอน/พัฒนาซอฟต์แวร์Delphi-iOS,Android,Win,WEB
*รับให้คำปรึกษา,วางระบบ ซอฟต์แวร์
*ระบบควบคุมยานพาหนะ
*โปรแกรม Q-DSN
*ระบบซื้อขายและคลังสินค้า
*โปรแกรม easy-meeting
*ระบบจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(อปท.)