ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] นวนิยายมือสอง (สภาพดี - เหมือนของใหม่) ** สั่งซื้อเกิน 500 บาทจัดส่งฟรีพร้อมแถมถุงผ้า 1 ใบ

496 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 570
รายละเอียด

นวนิยาย / เรื่องสั้น ผู้แต่ง จำนวน ราคาปก ลด 30% สำนักพิมพ์ 1 เฌอ ดอกไม้ ความรัก จินตนาการ สกุล อินทกุล , ม.ล.จิราธร จิรประวัติ 1 150 105 พลอยแกมเพชร 2 ภูต พ.จันทร์ 1 200 140 พลอยแกมเพชร 3 สืบราชสมบัติ น.ม.ส. 1 130 91 เคล็ดไทย 4 ฝากรักเคียงใจ เรซิน 1 190 133 Fine-book 5 รวมเรื่องสั้นชุดสุธี ประภาส ชลศรานนท์ 1 100 70 Workpoint 6 แม่เภา ประภาส ชลศรานนท์ 1 79 55 workpoint 7 เมียคนที่สอง วราภา 1 350 245 ลีลา 8 ละครคน 1-2 (box set) ว.วินิจฉัยกุล 2 220 154 ดอกหญ้า 9 วนาลี สราญจิตต์ 1 310 217 แสงดาว 10 มาติอานัค ธิยดา 2 480 336 ณ บ้านวรรณกรรม 11 มงกุฎกุหลาบ โรสลาเรน 2 640 448 ณ บ้านวรรณกรรม 12 มารสวาท กฤษณา อโศกสิน 1 99 69 แสงดาว 13 หน้าต่างบานแรก กฤษณา อโศกสิน 1 90 63 แสงดาว 14 ลมบูรพา กฤษณา อโศกสิน 1 280 196 แสงดาว 15 พลอยพันแสง นายา 1 250 175 แสงดาว 16 หัวใจ 18 ฝน สีชาติ 1 260 182 เพื่อนดี 17 ปลายฟ้า นุสมล 1 210 147 เพื่อนดี 18 ฮานาเล กีรตี ชนา 1 320 224 Tawikit books 19 ขนมจีนป้าทองดี กีรตี ชนา 1 245 172 Tawikit books 20 ซาบีย์...จอมใจจักรพรรดิ ศิ มนตรา 1 270 189 พิมพ์คำ 21 ศิลามณี วราภา 1 250 175 เพื่อนดี 22 วันนี้ที่โลกแคบ ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 1 230 161 เพื่อนดี 23 นางทาส วรรณสิริ 1 170 119 พิมพ์คำ 24 โนรี อิงอร 1 320 224 สามสิบบุ๊คส์ 25 สองปรารถนา จินตกัญญา 1 190 133 เพื่อนดี 26 ร้อยดวงลวงเล่ห์ จินตกัญญา 1 170 119 เพื่อนดี 27 ลายร้าย ลายรัก แพรณัฐ 1 180 126 พิมพ์คำ 28 ลับแลลวง  อินตรา  1 325 228 รวมสาส์น 29 บัลลังก์นาง  อินตรา  1 220 154 รวมสาส์น 30 บ้้านใกล้เรือนเคียง นราวดี 1 170 119 เพื่อนดี 31 ดวงใจในฝัน นราวดี 1 115 81 เพื่อนดี 32 บาดาลรัก ริญจน์ธร 1 295 207 อรุณ / อมรินทร์ 33 รัก (ร้าว) ริมรั้ว สีสวลี 1 150 105 เพื่อนดี 34 เลื่อมมุกลายมังกร ลีฬวรา 1 250 175 พิมพ์คำ 35 ฉากรัก เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย 1 190 133 Bliss Publishing 36 เที่ยวเวียดนาม ตามรักคืน เดชา เวชชพิพัฒน์ 1 210 147 เพื่อนดี 37 กะเพราไก่ไข่ดาว ไมตรี ลิมปิชาติ 1 200 140 เพื่อนดี 38 สารวัตรใหญ่ (พิมพ์ครั้งที่ 6) วสิษฐ เดชกุญชร , พล.ต.อ. 1 380 266 มติชน 39 ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป จำลอง ฝั่งชลจิตร 1 110 77 อมรินทร์ 40 ปีกแดง (นวนิยายอิงประวัติศาสตร์การเมืองโลก ช่วงปี พ.ศ.2460 - 2534) วินทร์ เลียววาริณ 1 280 196 113 41 ลำเนาป่า (นวนิยายรางวัลชมเชย จากงานสัปดาห์หนังสือ ปี 2527) ศิเรมอร อุณหธูป 1 190 133 มติชน 42 ฟ้าบ่กั้น ลาว คำหอม 1 175 123 แพรว/อมรินทร์ 43 ลูกระนาด พรรณวดี 1 215 151 workpoint 44 สวนอาหารบานใจ นันทนา วีระชน 1 290 203 แสงดาว 45 พระจันทร์ข้างแรม นันทนา วีระชน 1 294 206 อินเลิฟ 46 โซไรดา - นางพญาทะเลทราย เสฐียรโกเศศ 1 350 245 น้ำฝน 47 พิมานแพร ประภัสสร เสวิกุล 1 295 207 Richie Present 48 เด็กชายมะลิวัลย์ ประภัสสร เสวิกุล 1 130 91 อมรินทร์ 49 มงกุฎดาริกา ประภัสสร เสวิกุล 1 240 168 นิลุบล 50 ธารแสนดาว ประภัสสร เสวิกุล 1 185 130 อมรินทร์ 51 พระจันทร์ทะเลทราย ประภัสสร เสวิกุล 1 360 252 อมรินทร์ 52 กุหลาบจีน ประภัสสร เสวิกุล 1 395 277 อมรินทร์ 53 คืนฝันวันหวาน ณ กาลครั้งหนึ่ง ประภัสสร เสวิกุล 1 160 112 นิลุบล 54 ตราบสิ้นฟ้า สิ้นดิน จึงสิ้นเธอ ประภัสสร เสวิกุล 1 220 154 นิลุบล 55 อลหม่านล้านเจ็ด ประภัสสร เสวิกุล 1 160 112 นิลุบล 56 วันแห่งความรัก ประภัสสร เสวิกุล 1 190 133 นิลุบล 57 ปรารถนาแห่งหัวใจ ประภัสสร เสวิกุล 1 245 172 นิลุบล 58 ประตูสองบาน บานหนึ่งดึง บานหนึ่งผลัก ประภัสสร เสวิกุล 1 340 238 อมรินทร์ 59 ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ประภัสสร เสวิกุล 1 140 98 ดอกหญ้า 60 ริบบิ้นเขียวกับกล่องกระดาษแดง ชมัยภร แสงกระจ่าง 1 180 126 คมบาง 61 แสงดาวกลางเมือง ชมัยภร แสงกระจ่าง 1 160 112 คมบาง 62 บ้านนี้มีรัก ชมัยภร แสงกระจ่าง 1 130 91 คมบาง 63 ดั่งดาวระยิบฟ้า ชมัยภร แสงกระจ่าง 1 250 175 คมบาง 64 ตะวันขึ้นที่ภูพระบาท ชมัยภร แสงกระจ่าง 1 195 137 คมบาง 65 บ้านไร่เรือนตะวัน ชมัยภร แสงกระจ่าง 1 185 130 คมบาง 66 อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะที่รัก ชมัยภร แสงกระจ่าง 1 150 105 คมบาง 67 ผัดไทยไม่ใส่เส้น ชมัยภร แสงกระจ่าง 1 270 189 คมบาง 68 วุ่นวายสบายดี ชมัยภร แสงกระจ่าง 1 160 112 คมบาง 69 กุหลาบในสวนเล็กๆ ชมัยภร แสงกระจ่าง 1 240 168 คมบาง 70 เดียว เมื่อชีวิตเหลือเพียงลมหายใจ งามพรรณ เวชชาชีวะ 1 195 137 อมรินทร์ 71 รสรักรสพิศวาส (La Cucina) Lily Prior/งามพรรณ เวชชาชีวะ (แปล) 1 190 133 มติชน 72 ตำนานรักกระโจมแดง (The Red Tent) Anita Diamant/งามพรรณ เวชชาชีวะ (แปล) 1 185 130 มติชน 73 บองชูว์ ปารีส (Bonjour Paris , Pardon my French) แคธี่ ฮัพค่า / ศรา (แปล) 1 245 172 sanskrit 74 จดหมายถึงวาเนสสา (Letters to Vanessa) Jeremy Heyward / พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ (แปล) 1 350 245 สวนเงินมีมา 75 ชู้รัก เลดี้แชตเตอร์เลย์ ดี.เอช.ลอว์เรนซ์ 1 220 154 สร้างสรรค์บุ๊คส์ 76 เต็ลมา มารี คอเรลลี / ศ.ร. เรียบเรียง 1 200 140 สร้างสรรค์บุ๊คส์