[ใหม่] หลักสูตร Supervisory Skills Development พัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

114 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตห้วยขวาง - คนดู 68

6,500 ฿

  • หลักสูตร Supervisory Skills Development พัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ รูปที่ 1
  • หลักสูตร Supervisory Skills Development พัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ รูปที่ 2
  • หลักสูตร Supervisory Skills Development พัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ รูปที่ 3
รายละเอียด
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ Public Training
หลักสูตร Supervisory Skills Development พัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ
วันอังคาร 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

Workshop ที่จะเตรียมความพร้อมในการเป็น "ผู้นำ" เพื่อให้ "การบริหารคน" เป็นเรื่องง่าย

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้
- บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหัวหน้างาน
- ความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ
- การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
- การเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของลูกน้อง
- เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและวิธีรับมือกับลูกน้องประเภทต่างๆ
- การมอบหมายงานและการติดตามงาน
- การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
- ทักษะการบังคับบัญชา

ลงทะเบียน https://bit.ly/2WjWdTf

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2we0cSL
หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ www.aiminline.com

สอบถามข้อมูล
โทร. 086-810-4434 / 02-377-2293
Email: info@aiminlines.co.th
Line ID: @aimtraining