[ใหม่] รับอบรมสอนให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ สำหรับ ผู้ปฎิบัติ

9 สัปดาห์ ที่แล้ว - ระยอง - เมืองระยอง - คนดู 2

4,700 ฿

  • รับอบรมสอนให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ สำหรับ  ผู้ปฎิบัติ รูปที่ 1
  • รับอบรมสอนให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ สำหรับ  ผู้ปฎิบัติ รูปที่ 2
รายละเอียด
รับอบรมสอนให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ สำหรับ ผู้ปฎิบัติ
โดยหน่วยปฎิบัติที่ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำงานจริงในพื้นที่อับอากาศมากกว่า10ปี
เวปไวซ์ http://hydraulictorquethai.com