ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์Co-location & Dedicated -Server

437 สัปดาห์ ที่แล้ว - กาญจนบุรี - คนดู 204
  • บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์Co-location & Dedicated -Server รูปที่ 1
รายละเอียด

      บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์Co-location & Dedicated -Server

      บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ณ ศูนย์ Internet Data Center อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของระบบ International Internet Gateway (IIG) และ National Internet Exchange (NIX) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  Internet Data Center เชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูง ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าสำรองเสถียรภาพสูง การบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ ทั้ง CCTV, Card Reader Access Control, Very Early Smoke Detector Apparatus, สารดับเพลิง FM-200 และระบบทำความเย็นแบบ Precision ซึ่งสามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ

            มีความเร็วสูงมากทั้งภายใน ประเทศ  4 Gbpsและภายนอกประเทศสูงที่สุด 1.5 Gbps

            ให้เช่าระบบ  VPS, VPN 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่ www.suksanhost.com

Tel. 02-3374882   Fax.02-7518491     

Mobile   086-6285139                                                 คุณรุ่งนภา  

E-mail : sales@suksanhost.com