หนังสือ ศรุตานุสรณ์

268 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 585

8,000 ฿

  • หนังสือ ศรุตานุสรณ์ รูปที่ 1
รายละเอียด

พบเรื่องราว และพระประวัติที่น่าสนใจ
ของเจ้าจอมสดับ เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้จากหนังสือเล่มนี้