[ใหม่] อบรมเพาะเห็ดฟางตะกร้า เห็ดฟางดองเตี้ย

55 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 28

2,000 ฿

  • อบรมเพาะเห็ดฟางตะกร้า เห็ดฟางดองเตี้ย รูปที่ 1
รายละเอียด
อบรมเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยและในตะกร้า

สอนเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยและตะกร้าสร้างรายได้หลัก หรือรายได้เสริม
เพาะง่าย รอบออกดอกไว ราคาดี มีตลาดรองรับตลอดทั้งปี
แน่นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
เน้นสอนแบบวิทยาศาสตร์ (ไม่ใช่การท่องจำ)
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและปรับใช้ได้ตามสถานการณ์จริง

ค่าลงทะเบียน
=======
เพียง 2000-
#รวมเอกสาร
#รวมอาหาร
#ปรึกษาหลังการอบรมได้

กำหนดการและสถานที่
===========
วันที่ ..... 64 (09.00-16.00)
อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี

หัวข้อการอบรม
========
1. ปูพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลเห็ดฟางเบื้องต้น (มีผลต่อการเตรียมอาหาร)
1.2 การดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะเห็ดฟาง (อุณหภูมิ / ความชื้น / pH / อากาศ / แสง)
1.3 การเตรียมอาหารหลักสำหรับเห็ดฟาง
1.4 การเตรียมอาหารเสิรมสำหรับเห็ดฟาง
1.5 การเลือกเชื้อเห็ดฟาง

2. การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย
2.1 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย
2.2 การเตรียมและการปรับสถานที่สำหรับเพาะเห็ดฟาง
2.3 การทำแบบไม้
2.4 เทคนิคการเตรียมฟางข้าว และขี้ฝ้ายและการอัดฟางข้าวและขี้ฝ้ายลงแบบไม้
2.5 การโรยเชื้อ และการบ่มเชื้อ
2.6 เทคนิคการตัดใยให้ได้ผลผลิตคุ้มค่า
2.7 การคลุมกองและการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดดอก
2.8 การเก็บดอก และการเก็บรักษา

3. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
3.1 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเพาะเห็ดฟางตะกร้า
3.2 การเตรียมอาหารหลักและอาหารเสริม
3.3 เทคนิคการอัดอาหารลงตะกร้า
3.4 การปิดตะกร้า
3.5 การโรยเชื้อ และการบ่มเชื้อ
3.6 เทคนิคการตัดใยให้เกิดดอก
3.7 การคลุมตะกร้าและการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดดอก
3.8 การเก็บดอก และการเก็บรักษา

4. Q&A
ถาม-ตอบ

ช่องทางการลงทะเบียน
============
1. Facebook: Inbox
2. LINE ID: @ifarm
3. Call: 081-555-1297
4. Web: https://www.ifarm.co.th/straw-mushroom