[ใหม่] เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน โดยสำนักงานกฎหมายเดอะเกรท THE GREAT LAW OFFICES

65 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตพญาไท - คนดู 34
รายละเอียด
เปิดรับนักศึกษาฝึกงานหลากหลายด้าน เพื่อมาฝึกฝนการทำงานอันเข้มข้นมีประโยชน์ก่อนเวทีทำงานจริง
โดย สำนักงานกฎหมายเดอะเกรท THE GREAT LAW OFFICES
สำนักงานกฎหมายเดอะเกรท THE GREAT LAW OFFICES
กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นทุมเทผ่านการเรียนรู้งานด้านกฎหมายอันเข้มข้น
เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่ง: .ผู้ช่วยทนายความในด้านกฎหมายและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
คุณสมบัติ
1.เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองการกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้
- คณะนิติศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
- คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์, สาขาการโฆษณา, สาขาวารสารศาสตร์/วารสารสนเทศ/วารสารศาสตร์ดิจิทัล, สาขาสื่อดิจิทัล/นิเทศศาสตร์ดิจิทัล, สาขาสื่อสารมวลชน
สาขาการสื่อสารการตลาด/การตลาดดิจิทัล, สาขาการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ/การออกแบบสื่อสารออนไลน์
2.มีความสนใจงานด้านกฎหมายและพร้อมจะเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง
3.สามารถใช้โปรแกรม MS-Office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เป็นอย่างดี
3.พร้อมเปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
4.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ในกรณีที่มีการทำงานในต่างจังหวัดในบางครั้ง)
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานกฎหมายเดอะเกรท THE GREAT LAW OFFICES
เลขที่ 5/55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220
วันเวลาในการทำงาน
ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
(หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์))
นักศึกษาผู้สนใจสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานกฎหมายเดอะเกรท เลขที่ 5/ 55 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220
เบอร์โทร 083 5297799
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น . – 17.00 น.
2.สมัครผ่านอีเมล โดยส่งเอกสารแนะนำตนเอง พร้อมสแกนหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาส่งมายังTHEGREAT1891@gmail.com
3.สมัครผ่านแอปปลิเคชั่นไลน์
โดยส่งเอกสารแนะนำตนเอง พร้อมสแกนหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาส่งมายัง
ไลน์ ไอดี: thegreat_lawoffices