[ใหม่] เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)

166 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตยานนาวา - คนดู 88

12,000 ฿

  • เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164) รูปที่ 1
รายละเอียด
หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
รุ่นที่ 12, วันศุกร์ที่ 23 - เสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด
กฎกระทรวงโรงแรม Update, โฮสเทล เทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ !!

เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล ครอบคลุมการวิเคราะห์ทำเล ทำการตลาด คำนวณผลตอบแทน

รายละเอียด :
- ​การพัฒนาโรงแรมและอาคารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed Use Building)
- ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม
- วิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมกับโรงแรมแต่ละประเภท
- คำนวณจุดคุ้มทุน/ผลตอบแทน ในการทำโรงแรม
- การประเมินมูลค่าโรงแรมเพื่อการซื้อขาย
- ออกแบบตกแต่งและการบริการ
- กระบวนการ Startup ธุรกิจโรงแรม
- กฎหมายโรงแรม การขอใบอนุญาตโรงแรม อัตราภาษีธุรกิจโรงแรม
- การบริหารจัดการโรงแรม ควบคุมต้นทุนและเทคนิคการตลาด
- Key Success ธุรกิจโรงแรม การวางระบบโรงแรม
- กรณีศึกษาการออกแบบก่อสร้างโรงแรมแบบประหยัดต้นทุน
- ข้อมูลพื้นฐานในธุรกิจโรงแรม
- การพิจารณาอัตราค่าเช่า วิเคราะห์ผลตอบแทน
- การพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
- เทคนิคการกู้เพื่อพัฒนาโรงแรม

ลงทะเบียน 12,000 บาท(ไม่รวมVAT7%): https://bit.ly/2PrRcDB
สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ : www.trebs.ac.th