[มือสอง] สิงคโปร์ บินตรงเชียงใหม่ - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studios Singapore 3 วัน 2 คืน (MI) ราคา 21,900 บาท (12-14 ส.ค. / 7 – 9, 21-23 ต.ค. 54)

600 สัปดาห์ ที่แล้ว - เชียงใหม่ - คนดู 783

21,900 ฿

  • สิงคโปร์ บินตรงเชียงใหม่ - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studios Singapore 3 วัน 2 คืน (MI) ราคา 21,900 บาท (12-14 ส.ค. / 7 – 9, 21-23 ต.ค. 54) รูปที่ 1
  • สิงคโปร์ บินตรงเชียงใหม่ - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studios Singapore 3 วัน 2 คืน (MI) ราคา 21,900 บาท (12-14 ส.ค. / 7 – 9, 21-23 ต.ค. 54) รูปที่ 3
  • สิงคโปร์ บินตรงเชียงใหม่ - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studios Singapore 3 วัน 2 คืน (MI) ราคา 21,900 บาท (12-14 ส.ค. / 7 – 9, 21-23 ต.ค. 54) รูปที่ 4
  • สิงคโปร์ บินตรงเชียงใหม่ - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studios Singapore 3 วัน 2 คืน (MI) ราคา 21,900 บาท (12-14 ส.ค. / 7 – 9, 21-23 ต.ค. 54) รูปที่ 5
  • สิงคโปร์ บินตรงเชียงใหม่ - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studios Singapore 3 วัน 2 คืน (MI) ราคา 21,900 บาท (12-14 ส.ค. / 7 – 9, 21-23 ต.ค. 54) รูปที่ 6
รายละเอียด

สแตนดาร์ด ทัวร์ นำท่านเหิรฟ้าสู่ “สิงคโปร์” ดินแดนแห่งความสะอาด และสวรรค์ของนักช้อปปิ้ง โดยเน้นที่ความสบายกับรายการทัวร์ที่เลือกสรรแล้วสำหรับท่าน นั่งรถไฟข้ามเกาะเซ็นโตซ่า, สวนสนุก UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE...ขึ้น – ลง เชียงใหม่ โดยสายการบิน SILK AIR (MI)

>>กำหนดวันเดินทาง<<
วันที่ 12 - 14 ส.ค. 54
วันที่ 7 – 9, 21 - 23 ต.ค. 54

>>โปรแกรมการเดินทาง<<
วันแรก : เชียงใหม่ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์
วันที่สอง : สิงคโปร์ – เซ็นโตซ่า – UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE - น้ำพุดนตรี
วันที่สาม : สิงคโปร์ – เชียงใหม่


**ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ืีที่ http://www.standardtour.com/v2/package-in.php?id=375


*************************************************

>> สอบถามข้อมูลเพิีมเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ออย/ตู่ โทร. 089-756-6699

บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/0296
Tel: 053-818600 ต่อ 772, 773
Fax: 053-275269
Email: master@standardtour.com, bd-emarketing@standardtour.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Standard-Tour-Thailand/339996662440
Website: http://www.standardtour.com