[ใหม่] งานบริการการตรวจสอบบ้าน

110 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตสวนหลวง - คนดู 16

999 ฿

  •  งานบริการการตรวจสอบบ้าน รูปที่ 1
  •  งานบริการการตรวจสอบบ้าน รูปที่ 2
รายละเอียด
งานบริการการตรวจสอบบ้าน หรือตรวจรับบ้าน แบ่งตามประเภทได้ดังนี้....

1. ตรวจสอบบ้านก่อนโอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย จะมีทั้งตรวจบ้านเดี่ยว ตรวจบ้านแฝด ตรวจทาวน์โฮม ตรวจคอนโด เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์นี้เกิดความมั่นใจว่าซื้อบ้านไปแล้ว จะอยู่ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง โดยการบริการจะให้บริการตรวจสอบทั้งโครงสร้าง สถาปัตย์โดยเน้นหนักไปที่งานระบบภายนอก ระบบภายในทั้งไฟฟ้าและประปา
2. ตรวจสอบบ้านก่อนโอนแบ่งเป็นงวดๆ ตามงานก่อสร้าง โดยมีการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างซึ่งมีการแบ่งการตรวจสอบตามงวดงานจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งการตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบค่อนข้างละเอียดเพราะเป็นการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างเริ่มตั้งแต่งานโครงสร้างไล่ไปจนถึงก่อนส่งมอบบ้าน มีการตรวจสอบในแต่ละงวดซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดของการตรวจสอบทั้งหมด
3. การตรวจสอบบ้านเก่า ซึ่งเป็นการตรวจสอบบ้านตามอายุการใช้งาน เพื่อให้ผู้อาศัยเกิดความมั้นใจในการอยู่อาศัยเนื่องจากบ้านเมื่อมีการใช้งานย่อมมีการเสื่อมตามอายุการใช้งาน การตรวจสอบรวมถึงการซ่อมแซมย่อมเป็นสิ่งจำเป็นมาก
4. การตรวจบ้านมือสอง ส่วนใหญ่จะตรวจสอบเพื่อต้องการทราบว่าบ้านที่ลูกค้าจะซื้อนั้นซื้อได้หรือไม่ บ้านมีความเสียหาย บ้านทรุดเอียงหรือไม่เพราะถ้าซื้อไปแล้วต้องเสียเงินค่าซ่อมแซ่มอีกย่อมไม่คุ้มกับการซื้อบ้านมือสองเป็นแน่
5. ตรวจสอบบ้านก่อนหมดประกันผลงาน ซึงส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยูในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะตรวจสอบ และประเมินส่วนที่ต้องแก้ไขให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านำรายงานการแก้ไขไปแจ้งให้กับเจ้าของโครงการเข้าดำเนินการแก้ไขก่อนหมดประกัน