ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] High School Exchange Program - AT HOME STUDY TRAVEL

62 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 673
  • High School Exchange Program - AT HOME STUDY TRAVEL รูปที่ 1
รายละเอียด
High School Exchange Program USA

ยินดีต้อนรับ น้องๆผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน High School Exchange Program USA รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 15-18 ปี เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเรียน2016

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ
2. เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนไทยให้กว้างไกล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
4. เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความสามารถในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนอื่นในสังคม

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปีเป็นภาษาอังกฤษ (รวมปีปัจจุบัน + 2 ปีย้อนหลัง)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 -18 ปี
2. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5
3. ผลการเรียนในแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5
4. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0
5. เป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี
6. เป็นผู้ที่รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และต้องการเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดน


ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี
ประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-2381241-2, ทุกวันจันทร์-เสาร์ 10.00-18.00 น.
www.athomestudytravel.com/program/high-school-exchange/


AT HOME STUDY TRAVEL CO., LTD
K.C.C. Building No. 2, 2nd Floor, Soi Silom 9
Silom Road., Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-2381241-2 Fax: 02-2381243 Mobile: 063-475-8363
E-mail: info@athomestudytravel.com
Website: www.athomestudytravel.com

Line ID: athomestudytravel.