ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รับเป็นล่ามเเละสอนภาษาจีน

504 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 211
  • รับเป็นล่ามเเละสอนภาษาจีน รูปที่ 1
รายละเอียด

รับเป็นล่ามภาษาจีนกลาง, กวางตุ้ง, ไหหลำ

 

รับสอนภาษาจีนกลางเรียนคนเดียว หรือ เป็นกลุ่มย่อย

สอนง่าย เข้าใจเร็ว

 

สอนตั้งแต่เริ่มต้น การอ่าน การเขียน การพูดอย่างถูกวิธี