[ใหม่] รับทำโปรเจคจบ

30 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตจตุจักร - คนดู 9

3,500 ฿

  • รับทำโปรเจคจบ รูปที่ 1
  • รับทำโปรเจคจบ รูปที่ 2
รายละเอียด
1 ค้นคว้าเนื้อหางานวิจัยและข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 500 บาท

2 งานรูปเล่มวิจัยอยู่ที่ 2,500บาท

3 โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ที่3,500-6,000บาท
ถ้ากรณีมีรูปเล่มงานวิจัยประกอบกันด้วยกับโปรแกรมเฉพาะรูปเล่มงานวิจัยอยู่ที่2,500บาท+ส่วนโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ที่3,500บาทถึง6,000บาทรับแยกทำด้วยนะคะไม่รับทำเฉพาะวิจัยอย่างเดียวรับทำให้ทุกสาขาวิชาไม่จำเป็นเฉพาะช่างอย่างเดียวรับทำให้ทั้งอาจารยนักศึกษาทุกคณะถ้ากรณีทำควบคู่กันกับงานวิจัยรูปเล่ม

4 โปรแกรม powerpoint 500 บาท

5 รับทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี,โปรเจคจบนักศึกษาสาขาช่างทุกสาขาวิชาค้นคว้าหาหัวข้อนำเสนองานโปรเจคไม่รับเป็นเอกสารให้ก้อปข้อมูลใส่folders(โฟลเดอร์)หรือเวริ์ดมานะคะไม่รับเป็นเอกสารหรือPDFไม่รับทำโปรแกรมspssวิเคราะห์ข้อมูลสถิติหรือการคำนวนตัวเลขต้องทำมาให้เรียบร้อยงานให้ก้อปเนื้อหาข้อมูลส่งมาที่ emailkanta111@gmail.com นะคะ
6 รับทำโปรแกรมe-Learning สื่อการเรียนการสอน(ไม่รับทำขึ้นเวปเบาร์เซอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้ไปทำกันเอาเองจะมีไฟล์ไปให้)โปรแกรมจะเป็นลักษณะโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลักษณะโปรแกรมจะเป็นโปรแกรม Adode ความสามารถโปรแกรมสามารถสุ่มข้อสอบแต่ละข้อไม่ซ้ำกันได้สามารถ1เครื่อง1โปรแกรม1เครื่องสามารถทำได้หลายคนเพราะข้อสอบจะไม่ซ้ำกันจะมีคะแนนบอกและสรุปผลการประเมินการสอบสามารถนำไปใช้สอนในห้องเรียนเรียนเดี่ยวได้และเข้าใจง่ายกว่าเรียนรวมในห้องเรียนไม่ยุ่งยากซับซ้อน),รับทำให้ครูอาจารย์ที่สนใจไปสอนนักเรียนในห้องเรียน

7 รับทำโปรแกรม Present powerpoint

8 รับทำงานวิจัยโปรเจคจบสาขาหรือคณะช่างทุกสถาบันรับทำให้นักศึกษาสายที่เรียน

*สายอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาช่างทุกสาขา

*สาขาเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาช่าง ฯลฯ (ปวส.สาขาช่างทุกสาขาวิชา)รับทำให้ทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาลัยทุกสถาบันไม่รับทำวิจัย ป.โท

9 รับทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์บทที่1-5 มีคำนำ,สารบัญ,กิติมากรรมประกาศ,บทคัดย่อ,ไทย,อังกฤษ,ดาต้าชีสไทย-อังกฤษ รวมทั้งรูปเล่มทั้งหมด*เฉพาะสายสาขาช่างอุตสาหกรรมหรือถ้าเป็นคณะอื่นนอกเหนือจากสาขาช่างอุตสาหกรรมนี้ถ้ารับทำได้ก็จะรับทำให้นะคะ(งานเร่งงานด่วนรับทั้งหมด)

10 รับสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น