[ใหม่] รับสมัครปริญญาโท เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

74 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตบางกะปิ - คนดู 23
  • รับสมัครปริญญาโท เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รูปที่ 1
รายละเอียด
ขอเชิญสมัครปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- รายละเอียดการรับสมัคร
http://www.grad.ru.ac.th/index.php/admission/center

- สมัครออนไลน์ เลือกรหัส 37 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ http://www.oros.ru.ac.th/grdscl/ent/app_online.jsp

- แผ่นพับหลักสูตรปริญญาโท http://online.anyflip.com/juewl/hhtv/mobile/