[ใหม่] สถาบันสอนภาษาอังกฤษ จีน ไทยและภาษานานาชาติอื่น ๆ เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง

73 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตยานนาวา - คนดู 22
  • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ จีน ไทยและภาษานานาชาติอื่น ๆ  เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง รูปที่ 1
รายละเอียด
C.E.N. ได้จัดหลักสูตรสอนภาษา เช่น หลักสูตร Phonics and spelling หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั่วไป และหลักสูตรภาษาจีนทั่วไป ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนไปถึงผู้ใหญ่ โดยไม่ต้องกังวลว่าผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่จะลิ้นแข็ง ไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้องอย่างเจ้าของภาษา
C.E.N. มีวิธีและเทคนิคที่จะทำให้ผู้เรียนออกเสียงและพูดภาษาต่างชาติได้อย่างชัดเจนและไพเราะ เป็นธรรมชาติและมั่นใจ โดยใช้เวลาสั้น และง่ายต่อการฝึก

เป้าหมายของโรงเรียน
เพื่อเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ จีนและภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ที่ให้บริการด้านการศึกษาที่ครบวงจร และดีเยี่ยมแห่งประเทศไทย เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า """"เก่งภาษา พาฝันไกล ไปอาเซียน”
โดยบริการสอนภาษาให้แก่นักเรียนทั้งภายในสถาบัน นอกสถานที่ หรือเรียนในโรงเรียน ณ ต่างประเทศ สอนจนกระทั่งสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจนและมั่นใจ โดยครูระดับมืออาชีพเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเยาวชนไทย""


ติดต่อเรา:
Website: https://www.c-e-n.co.th/
Tel: 02-212-7037 Hotline: 086-516-3462
Line: clickenglishcenter
E-mail: clickenglish2017@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/click.english.12?fref=ts