[ใหม่] ลูกปลาหมอ ลูกปลาบึกแท้

55 สัปดาห์ ที่แล้ว - อุบลราชธานี - เมืองอุบลราชธานี - คนดู 29

2 ฿

  • ลูกปลาหมอ ลูกปลาบึกแท้ รูปที่ 1
  • ลูกปลาหมอ ลูกปลาบึกแท้ รูปที่ 2
  • ลูกปลาหมอ ลูกปลาบึกแท้ รูปที่ 3
  • ลูกปลาหมอ ลูกปลาบึกแท้ รูปที่ 4
รายละเอียด
ลูกปลาหมอใบโพธิ์ 2 บาท
ลูกปลาบึก 30 บาท